Autismus jako způsob bytí

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, informovat Vás o e-learning kurzu s názvem „Autismus jako způsob bytí“, který jsem pro Vás připravila ve spolupráci se vzdělávacím zařízením při Střední škole a mateřské škole Na Bojišti, Liberec (dříve CVLK). Tímto kurzem jsme chtěly reagovat na množící se otazníky v problematice autismu, které se objevují s množícími se případy výskytu této poruchy. Zároveň jsme chtěly zohlednit nedostatek finančních prostředků na DVPP v rozpočtech ředitelů škol, který neumožňuje prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků jejich účastí na vzdělávacích akcích. Dalším důvodem volby tohoto typu kurzu byla i skutečnost časového omezení (nemožnost suplování) a náročnosti dojíždění.

Kurz „Autismus jako způsob bytí“ Vám umožňuje studovat v pohodlí Vašeho domova nebo sborovny, v čase, který Vám  vyhovuje a kdy jste „naladěni“ na studium.

Obsah a organizace kurzu:

  • V kurzu, který Vám nabízíme, jsem se snažila utřídit nejnovější poznatky a informace. V rámci komparace jsem uváděla a porovnávala pohledy různých autorů. Uvádím různé terapeutické modely, postupy. Žádná metoda není samospásná a je vždy vhodné kombinovat to, co se nám u konkrétního dítěte osvědčí, s čím máme dobrou zkušenost tzv. eklektismus.
  • Kurz obsahuje 15 různě rozsáhlých kapitol, které nabízejí vhled do problematiky autismu v plné šíři. Každá kapitola, kromě dvou tzv. odpočinkových je zakončena testem. Za každý test můžete dosáhnout maximálně 100 bodů, přičemž každá otázka má rozdílné bodové ohodnocení podle její obtížnosti. Minimální počet bodů za test je 18. Kdo nedosáhne 18 bodů, v testu neuspěl.
  • Otázky jsou koncipovány tak, aby odpověď mohla být jasná, heslovitá, bez zbytečných slohových cvičení.
  • U některých kapitol je vedle testu zadán ještě domácí úkol, popř. úvaha. Domácí úkoly budou známkovány stupnicí jako ve škole. Odevzdáním úvahy se tato považuje za splněnou.
  • Kurz jsem formálně zpracovala do podoby skript. Je mým záměrem zdůraznit to podstatné pokud možno přehledně, stručně, pro lepší orientaci i zapamatování, což považuji za kurz tohoto typu za důležité.
  • Cílem je utřídit si poznatky, pochopit problémy dětí s autismem a hledat cestu, jak jim nejlépe pomoci ve výchově a vzdělávání.
  • Kurz vzhledem ke svému rozsahu je třeba ukončit nejpozději do 3 měsíců od jeho oficiálního zahájení a to závěrečným testem.
  • Jedná se o akreditovaný kurz. Po jeho absolvování obdržíte certifikát.
  • Kurzu se mohou zúčastnit zájemci z řad rodičů, poradenských pracovníků, sociálních pracovníků ad.

Registrace:

Pokud Vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, nabízený kurz zaujal, či máte jiné další dotazy, můžete se obrátit na pí. koordinátorku Novotnou tel: 702 284 799 nebo na www.cvlk.cz

PhDr. Kholová Zdeňka

 

Reference:


termín: listopad 22 – únor 23
Dobrý den,

Moc děkuji za opravu závěrečného testu i za komentáře k jednotlivým úkolům. Studium bylo přehledné, i když některá pojmenování ve skriptech byla pro mě příliš odborná ( to mi však nebránilo v tom si vyhledat , co tato pojmenování znamenají :-) ). Díky tomuto studiu jsem si utřídila a také našla nové poznatky ohledně problematiky autismu a získala na tyto děti nový pohled. Za spolupráci s tutorem děkuji, byla jsem s ní spokojená.


termín: říjen – prosinec 2020
2. účastnice

Kurz byl pro mne velice užitečný, přehledný a plný informací. Lektorka velmi vstřícná a ohleduplná. Určitě mi to dalo spousty podnětů pro mou další práci s dětmi s PAS… Moc děkuji..


termín: říjen – prosinec 2020
Dobrý den,
mockrát děkuji a zpětnou vazbu napíši na e-mail. Koukala jsem na Vaše komentáře k testu. Děkuji za připomínky. Děkuji hlavně za poslední úlohu, jelikož jsem se s dítětem s autismem osobně nesetkala a zkušenosti z praxe nemám, jsem moc ráda za vysvětlení. Přeji hezký den a ještě napíšu na ten e-mail. T. V.

Ještě jednou dobrý den,

píši Vám zpětnou vazbu na Váš kurz.

Pracuji v mateřské škole a přišlo mi přínosné si o této problematice zjistit více. Už z toho důvodu, abych dokázala o PAS něco říci, kdyby se rodiče dětí ptali a v případě podezření na PAS u jejich dítěte je odkázat na správnou odbornou pomoc.

Mé očekávání bylo od kurzu splněno a tímto Vám děkuji za přínosné informace.

Přehlednost textu byla za mne naprosto v pořádku a kapitoly zahrnovaly různé okruhy informací v souvislosti s autismem. A domácí cvičení mi přijdou velmi přínosná, aneb člověk musí popátrat a něco zjistit, tím si to i lépe zapamatuje.

Děkuji a přeji Vám ať se daří a mějte se hezky.

S pozdravem,

T. Věra.


termín: srpen 2020
Vážená paní doktorko,

Děkuji za Vaši shovívavost a vstřícnost.

Za Vaše cenné komentáře jsem velice vděčná. Vaše odbornost, praxe a pochopení (asi nejen těchto) dětí je cítit :-)
Zpětnou vazbu prosím očekávejte během zítřka.

Příjemný zbytek dne a dobrou noc.

P.V.

Níže už zpětná vazba k Vámi vytvořenému a lektorovanému kurzu, ale bojím se, že se zase rozepíšu :-)

Vedení kurzu – ocenila jsem úvodní video, kde dáváte účastníkům kurzu poznat nejen sama sebe, seznámíte je s obsahem, ale i s hlavními myšlenkami kurzu.

Vítám tento „osobní“ způsob e-learningu :-)

Velice mile jste mě jako tutor kurzu překvapila nejen opravením testů, ale především věcnými poznámkami k odpovědím. Jste skutečně člověk na svém místě – odborník a umíte své znalosti a zkušenosti předávat dál!

Děkuji i za Vaši nadstandardní ochotu věnovat se mi, i když jsem se vlastní hloupostí o kurz téměř připravila, opravdu nezbývalo moc času k tomu kurz dokončit.

Obsahová stránka kurzu – jsem nadšená!! Dozvěděla jsem se mnoho zajímavých věcí.

Vaše členění do logických a navazujících a především provázaných lekcí jsem vnímala jako možnost nahlédnout do problematiky autismu. Pro mě jako pro pedagoga je důležité vědět, jak případné autistické prvky (nebo třeba i jen náznaky) rozpoznat, kam případně směrovat rodiče a jak s takovým dítětem pracovat. O neurotoxicitě všech Vámi uváděných látek jsem věděla, ale až tak moc?!! Uff! :-(

Zaujaly mě kresby dětí, neměla jsem zatím příležitost se s nimi setkat.

Přístupy k dětem s autismem jsou něco, co člověk sice tuší, ale až když si to přečte, navíc s Vašimi komentáři, dojde mu, jak moc je to těžké. Pro obě strany.

Ale pro ty, kteří komunikují jinak než většina z nás, to musí být zoufale frustrující.

Jsem moc ráda, že jsem se dostala k přehledným, strukturovaným a prakticky využitelným informacím. Díky!!

P.V.


termín: jaro 2020
Paní Kholová,

ještě jednou děkuji za Váš čas. Kurz byl pro mne přínosný. Věřím, že se do budoucna ještě setkáme na některém Vámi přednášeném kurzu.

Mějte překrásnou dovolenou. Iveta H.


termín: duben – květen 2019
Dobrý den, paní Kholová!

Mám velkou radost, že jsem kurz zvládla. A těším se na certifikát :-)
I já Vám děkuji za rychlé hodnocení úkolů a připomínkování.
Když jsem se zpravidla po večerech odebírala do e-studovny, vždy jsem se na studium těšila.
Kurz jste měla hezky připravený, přehledně, dobře se mi v něm orientovalo. Díky kurzu jsem si určitě rozšířila obzor znalostí o dětech s autismem. Do jednoho kroužku mi totiž chodí autistický chlapeček. Dochází s maminkou. Nicméně třeba v závěrečném testu do rozfázování čištění zubů a Vaše připomínky k tomu – je vidět, že mi velmi, velmi chybí praktické zkušenosti. Nemyslela jsem třeba, že pro tyto děti je problém napustit vodu do kelímku.
Takže za toto velká pochvala a poděkování.
V kurzu mě trochu zaskočila přemíra odborných výrazů. Některé věty jsem si četla i vícekrát, abych pochopila, o čem je řeč. A trochu mi chybělo v úvodu napsat podmínky, za kterých kurz splním.
Budu se těšit někdy v budoucnu na setkání, ať už v reálném světě nebo v e-studovně.
Užívejte dlouhých letních dnů. Hana Malinová


termín: duben 2016
Vážená paní Kholová,
forma studia mi vyhovovala – vzhledem k tomu, že učím na střední škole v jiném městě + zároveň mám dceru v 8. třídě, 3 domácí mazlíčky a maminku v důchodu v domě, online forma studia je pro mě ideální. Vedení školy nám umožňuje tisknout si materiály ke studiu zdarma, pouze musíme zpracovat informativní prezentaci pro kolegy, což mi také vyhovuje, ráda se podělím o nově získané vědomosti, které mohou být přínosem i pro ostatní kolegy. Texty jsou přehledné, kvalitní, termíny přiměřeně vysvětleny, pouze u 5. kapitoly jsem lehce brouzdala internetem, trochu jsem se v pochopení funkcí mozku a genetice ztrácela…
Líbilo se mi i úvodní video – je fajn, když žák vidí i slyší svého učitele ;-)
Mějte se moc hezky a děkuji.
S pozdravem
Gabriela Čechová

Chtěla bych Vám poděkovat za zajímavý a pro mě myslím přínosný kurz :-)

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. et Mgr. Gabriela Čechová
učitelka VVP


termín: březen 2016
Dobrý večer, paní doktorko,
s kurzem jsem byla velmi spokojená. Obsah kurzu, struktura učiva, zpětná vazba pro studenta, vše leckdy překonalo má očekávání. Získala jsem přehled o problematice, kurz mě motivoval vyhledávat další informace. E-learning vždy vítám, je pro mě v současnosti nejschůdnější formou dalšího vzdělávání.
Děkuji za spolupráci a podporu.
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci,
s pozdravem
Marta Hrbáčková


termín: únor 2016
Dobrý den,
děkuji za informaci.
Kurz mi velmi vyhovoval a velmi mě “nakopl” a uvědomila jsem si plno věcí a zjistila smutné okolnosti kolem očkování. Začala jsem být velmi aktivní i mimo kurz ohledně autismu našeho Oskárka. Začala jsem Oskárkovi podávat vitaminy a minerály, které autistům dost chybí. Také se snažíme alternativnější cestou odbourávat negativní dopady očkování. Je neskutečné, jaká nastala u Oskárka změna – jeho agresivita v kolektivu dětí téměř pominula, velice se rozpovídává a socializace už mu nedělá takové problémy, afektivní výbuchy jsou jen velmi zřídka.

Mockrát za toto “nakopnutí” děkuji, kurz i komunikace mi moc vyhovovaly a přeji dalších mnoho spokojených studentů.;-) Mějte se krásně.

Bc. Jitka Nepomucká


termín: červen 2015
Dobrý den, paní lektorko,
děkuji Vám za milé vedení mého studia autismu. Korespondenční kurz mi vyhovoval, mohla jsem si zvolit vlastní tempo, vlastní časový harmonogram. Materiály k výuce byly přehledné, líbila se mi grafická úprava (velice jsem si cenila i větší velikosti písma). Pro účast na kurzu jsem se rozhodla především z důvodu nutnosti informovat a poučit se, neboť mám ve třídě (poprvé za 25 let praxe) 2 autistické žáky. Studium mě bavilo, především testy a zpětná vazba (radost z jedniček). Získané vědomosti určitě využiji ve své práci, mnoho věcí mi “zapadá”, spojila jsem si souvislosti. Vaše materiály mi budou dobrým vodítkem při mé práci.
Děkuji
Jitka Šťástková


termín: červen 2014
Vážena paní Kholová,
v první řadě Vám chci moc poděkovat za velice pěkný a přínosný kurz o Autismu. Musím se přiznat, že jsem to pojala, jako čtení velice zajímavé knihy, od které se nedaří odejít.
Šmídová Pavla