Lektorská činnost

Nabídka vzdělávacích akcí – nová témata:

 • Dítě s ADHD v MŠ
 • Jak usnadnit adaptaci dítěte s ADHD na základní školu
 • Motorické hry pro ( nejen) neklidné děti
 • Dvouleté dítě v MŠ ( Vývojová specifika dvouletého dítěte při vřazení do MŠ)
 • Inkluzivní vzdělávání – Od integrace k inkluzi
 • Od her a hádanek na stránky čítanek ( prevence a reedukace SPU I)
 • Cvičím tělo, oči, ruce, proto psaní zvládnu lehce! ( prevence a reedukace SPU II)
 • Vliv médií na vývoj jedince – Pokrok x vývoj

Přednášková činnost:

 • Od r. 2006 přednáším jako lektorka NIDV v Liberci, na CVLK (Centrum vzdělanosti Libereckého kraje), SŠMB (Služby škole, Mladá Boleslav), v Centru vzdělanosti Královéhradeckého kraje (Jičín, Hradec Králové), Centru celoživotního vzdělávání (Pardubice) a dále v Děčíně a Mostu v oborech speciální pedagogiky, diagnostiky, logopedie, komunikace, atd.
 • V letním semestru akademického roku 2007/2008 jsem přednášela speciální pedagogiku studentům učitelství 2. stupně ZŠ Pedagogické fakulty TUL.
 • V r. 2011- 2012 jsem realizovala tři přednášky v rámci projektu: “Poradenství v Libereckém kraji“ (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pod záštitou Evropského sociálního fondu v ČR, EU a MŠMT)

Nabídka přednášek:

 • Speciálně pedagogická diagnostika v předškolním věku
 • Diagnostika dítěte v oblasti sociálně emočního vývoje – Osobnost a vztahy dítěte v kresbě
 • Opožděný vývoj řeči – terapeutické strategie a techniky
 • Rozvoj komunikačních schopností u dětí ohrožených sociokulturním handicapem / sociálně patologické jevy, minority…). Primární prevence a intervence
 • Percepčně motorický vývoj dítěte
 • Rehabilitace orofaciální oblasti (rozvoj oromotoriky u dětí s neurologickým postižením – DMO, Downův syndrom ad. Stimulační terapie.
 • Dítě se specificky narušeným vývojem řeči – vývojová dysfázie
 • Efektivní komunikace s dětmi (od příkazů a zákazů ke spolupráci a důvěře)
 • Neverbální komunikace. Osvojování funkčních komunikačních dovedností.
 • Význam hudebně pohybových činností pro rozvoj komunikačních schopností.
 • Řeč není jen o hláskách.
 • E-learningový kurz: Autismus jako způsob bytí.
  V nabídce CVLK od 1. 6. 2012. Možnost přihlášek ke kurzu u pí. Kovářové, CVLK, Liberec – prihlasky@cvlk.cz
 • Hry a náměty pro rozvoj pozornosti a paměti.
 • Metodika (vlastní) hry na zobcovou flétnu pro děti s narušenou komunikační schopností.
 • Rozvoj předčtenářské gramotnosti
 • Od čmárání ke psaní – rozvoj grafomotoriky
 • Rozvoj matematických představ v předškolním věku
 • Rozvoj kompetencí předškoláka pro úspěšný start do ZŠ
 • Strategie výuky dětí s PAS na 1. stupni ZŠ

Plánované přednášky

Plánované přednášky pro 1.pol.2023

Plánované přednášky pro 2.pol.2022

Plánované přednášky pro rok 2018

Plánované přednášky pro rok 2017

Plánované přednášky pro rok 2014

Přednášky uskutečněné v roce 2013
Přednášky uskutečněné v roce 2013

Reference

Reference na přednáškovou činnost