Přednášky 2012

V roce 2012 se uskutečnily následující přednášky:


Termín Téma Pracoviště Hodinová dotace
23.1. Řeč není jen o hláskách CVLK -Liberec 6 hodin
20.2. Význam hudebně pohybových činností pro děti s narušenou komunikační schopností OP: Poradenství ve spolupráci s EU, Liberec 7 hodin
5.3. Specificky narušený vývoj řeči – vývojová dysfázie NIDV Liberec 8 hodin
19.3. Speciálně pedagogická diagnostika v předškolním věku SŠMB, Mladá Boleslav 6 hodin
14.5. Sociálně emoční vývoj dítěte. Osobnost a vztahy dítěte v kresbě CVLK, Liberec 7 hodin
27.9. Efektivní komunikace Česká Lípa 6 hodin
8.10.-26.11. Kurz: Logopedický preventista CVLK, Liberec 40 hodin
23.10. Řeč není jen o hláskách Jičín 6 hodin
31.10. Metodika hry na zobcovou flétnu pro děti s narušenou komunikační schopností v předškolním věku CVLK, Liberec 7 hodin
29.11. Vývojová dysfázie SŠMB, Mladá Boleslav 6 hodin

Další přednášky

Plánované přednášky pro rok 2014
Přednášky uskutečněné v roce 2013
Reference na přednáškovou činnost