Přednášky 2013

V roce 2013 se uskutečnily následující přednášky:


Termín Téma Pracoviště Hodinová dotace
24.1. Význam hudebně pohybových činností pro děti s NKS CVLK, Liberec 9 – 15 h.
30.1. Řeč není jen o hláskách SŠMB, Mladá Boleslav 9 – 16 h.
5.2. Řeč není jen o hláskách CVLK, Liberec
14.2. Neverbální komunikace CVLK, Liberec
18.2. Osobnost a vztahy dítěte v kresbě SŠMB, Mladá Boleslav 9 – 16 h.
26.2. Neverbální komunikace CCV, Pardubice 9 – 15 h.
5.3. Efektivní komunikace CVKHK, Jičín 9 – 14 h.
12.3. Osobnost a vztahy dítěte v kresbě CVLK, Liberec 9 – 16 h.
18.3. Význam hudebně pohybových činností pro děti s NKS CVKHK, Hradec Králové 9 – 15 h.
14.5. Efektivní komunikace CVLK, Liberec
20.5. Speciálně pedagogická diagnostika SŠMB, Mladá Boleslav 9 – 15 h.
30.5. Opožděný vývoj řeči CVKHK, Hradec Králové 9 – 15 h.
4.6. Efektivní komunikace CCV, Pardubice 10 – 14h.
23.9. Od čmárání ke psaní - rozvoj grafomotoriky SŠMB, Mladá Boleslav 9 – 16 hod.
23.9. Od čmárání ke psaní - rozvoj grafomotoriky CCV. Pardubice 9 – 16 hod.
27.9. Logopedický kurz – 1. blok CCV, Pardubice 8 – 16 hod.
1.10. Vývojová dysfázie SŠMB, Praha 9 – 17 hod.
8.10. Hry a náměty pro rozvoj pozornosti a paměti CVKHK, Hradec Králové 9 – 15.30 h.
11.10. Osobnost a vztahy dítěte v kresbě CVLK, Liberec
12.10. Logopedický kurz – 2. blok CCV, Pardubice 8 – 16 hod.
15.10. Řeč není jen o hláskách CCV, Pardubice
21.10. Řeč není jen o hláskách PC Děčín
24.10. Význam hudebně pohybových činností pro děti s NKS CVLK, Liberec
30.10. Význam hudebně pohybových činností pro děti s NKS SŠMB, Mladá Boleslav 9 – 16 h.
4.11.  Řeč není jen o hláskách Litoměřice
8.11. – 9.11. Kurz: Prevence poruch výslovnosti – 1. blok SŠMB, Pardubice 13 – 19 h., 8 – 16 h.
12.11. Neverbální komunikace CVKHK, Jičín 8.30 – 14.30 h.
15.11. – 16.11. Kurz: Prevence poruch výslovnosti – 2. blok SŠMB, Pardubice 13 – 19 h., 8 – 16 h.
21.11. Rozvoj matematických schopností v předškolním věku CCV, Pardubice 9 – 16 h.
22.11 – 23.11. Logopedický kurz – 3. blok CCV, Pardubice
27.11. Rozvoj kompetencí předškoláka pro úspěšný start do ZŠ CVKHK, Hradec Králové 9 – 15.30 h.
29.11. – 30.11. Kurz: Prevence poruch výslovnosti – 3. blok SŠMB, Pardubice 13 – 19 h., 8 – 16 h.
4.12. Od čmárání ke psaní - rozvoj grafomotoriky SŠMB, Praha 9 – 16 h.
6.12 – 7.12. Logopedický kurz – 4. blok CCV, Pardubice
9.12. Od čmárání ke psaní - rozvoj grafomotoriky CVLK, Liberec 9 – 16 h.

Další přednášky

Plánované přednášky pro rok 2014
Přednášky uskutečněné v roce 2012
Reference na přednáškovou činnost