Přednášky 2015 – 1. pololetí

V prvním pololetí roku 2015 se uskutečnily následující přednášky:


Termín Téma Pracoviště Časová dotace Kontakt
21.1. Od čmárání ke psaní – rozvoj grafomotoriky v předškol. věku CCV Pardubice 9.00-14.45
27.1. Význam hudebně pohybových činností pro děti s NKS SŠMB, Mladá Boleslav 9.00-14.45
17.2. Rozvoj kompetencí předškoláka pro úspěšný start do ZŠ CVLK Liberec 9–15.00
19.2. Význam hudebně pohybových činností pro děti s NKS SŠMB, Mladá Boleslav/Liberec 9.00-14.45
11.3. Jak usnadnit adaptaci dítěte s ADHD v ZŠ PC Most 10.15–16.15
17.3. Od čmárání ke psaní – rozvoj grafomotoriky v předškol. věku PC Děčín/Litoměřice 9.00–14.30
19.3. Od čmárání ke psaní – rozvoj grafomotoriky v předškol. věku SŠMB, Mladá Boleslav 9–15.00
25.3. Od čmárání ke psaní – rozvoj grafomotoriky v předškol. věku PC Most
31.3. Předčtenářská gramotnost CVLK 9.00-15.00
1.4. Od čmárání ke psaní – rozvoj grafomotoriky v předškol. věku PC Děčín
13.4. Od čmárání ke psaní – rozvoj grafomotoriky v předškol. věku SŠMB, Mladá Boleslav
16.4. Dítě s ADHD v MŠ PC Most 8.00-13.45
21.4. Vývojová dysfázie PC Děčín/Litoměřice 9–14.30
5.5. Vývojová dysfázie PC Děčín 9–15.00
19.5. Osobnost a vztahy dítěte v kresbě CVLK 9-14
21.5. Rozvoj matematických představ v předškolním věku SŠMB Mladá Boleslav 9-14.45
28.5. Neverbální komunikace – osvojování funkčních komunikačních dovedností CVLK–Česká Lípa

Dříve uskutečněné přednášky

Přednášky uskutečněné v roce 2014
Přednášky uskutečněné v roce 2013
Přednášky uskutečněné v roce 2012
Reference na přednáškovou činnost