Přednášky 2017

Termín Téma Pracoviště
 31.1.2017  Vývojová specifika dvouletého dítěte při nástupu do MŠ a náměty pro vzdělávací plán  CVLK Liberec
 8.2.-9.2. 17 Dvouleté dítě v MŠ  PC Děčín
 22.2.17  Od čmárání ke psaní – grafomotorika v předškolním věku  PC Most
 14.3.17  Motorické hry pro neklidné děti  PC Děčín/ Litoměřice
 27.3.17  Řeč není jen o hláskách- skupinová logopedická cvičení  PC Děčín
 29.3.17 Motorické hry pro neklidné děti  CVLK Liberec/ Česká Lípa
 3.4.,10.4.,19.4.17  Dvouleté dítě v MŠ – šablona  SŠMB, Mladá Boleslav
 12.4.17 Od integrace k inkluzi  PC Děčín/ Litoměřice
 26.4.17 Motorické hry pro neklidné děti  PC Most
 9.5.,22.5.17 Rozvoj matematických představ v předškolním věku – šablony  SŠMB, Mladá Boleslav
 10.5.,16.5.17  Předčtenářská gramotnost- šablony  CVLK Liberec
 18.5.17  Od čmárání ke psaní – grafomotorika v předškolním věku  PC Děčín
 29.5.,7.6.17  Rozvoj matematických představ v předškolním věku  CVLK Liberec
 30.6.17 Hry a náměty pro rozvoj pozornosti a paměti  CVLK Liberec