Reference / Lektorská činnost

Na této stránce můžete sdílet svoje zkušenosti s lektorskou činností PhDr. Zdeňky Kholové.
Váš příspěvek se na stránce objeví po schválení administrátorem.
Vaše e-mailová adresa zůstane neveřejná (bude uživatelům skryta).


Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Motorické hry pro (nejen) neklidné děti

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 18.4.2024
Počet posluchaček: 13, vráceno 13
Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy13x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy13x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy13x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

 • Naprostá spokojenost se vším
 • Oceňuji praktickou část semináře – hry. Určitě je využiji v praxi.
 • Jednoduchost a efektivita her. Chvílemi jsem se cítila bezradně, jak jsou některé věci ve školství dělány špatně.
 • Humor, upřímnost.
 • Přímočarost, věci z praxe. Použitelnost přednášeného.
 • Odbornost, zkušenost. Super. Spontánnost, profesionalita.
 • Obohacení zkušenostmi. Žádné zbytečné odborné názvy. Hry se dají pozměnit dle sebe či možností dětí.
 • Plnohodnotnost tématu, obohacení o zkušenosti. Rozhovory, zřetelnost, prožití s lektorem. Inspirativní prožitky k využití v praxi.
 • Lektor je v oboru dlouho, tak zná. Vše zábavnou formou ukázal.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 15.12.23 – 15.3.2024
Počet posluchaček: 18, vráceno 17
Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy17x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy17x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy17x
4.Vedení závěrečné práce: happy17x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

 • Zajímavé, vtipný přednes, vše použiji v praxi. Děkuji za vše. Velká spokojenost.
 • Super, vše, co potřebuji pro práci AP. Lektorka lidská, krásný přístup. Využiji doma u syna i v zaměstnání. Jsem ráda, že lektorka dokázala zodpovědět všechny otázky i mimo téma. Neřekla ne, ani o přestávkách. Při vedení ZP krásné rady, jemné připomínky, navedení na správnou cestu.
 • Vše výborné. Děkuji.
 • Efektivně zvolená témata. Vypíchnutí podstatného. Letitá praxe, živý přednes, emoční, empatický. Příklady z praxe, rady na dotazy. Pomocné a ukázkové materiály. Dostatek informací, Vše na jedničku s hvězdičkou.
 • Velmi oceňuji přístup dr. Kholové. Předá podstatné informace, vše doplněno zkušenostmi z praxe. Větší přínos než jsem očekával. Propojení teorie a praxe. Při vedení ZP oceňuji návrh na změny, doplnění a rychlou reakci. Děkuji.
 • Obsah přednášek, který lze využít prakticky. Odbornost, humor, živost, vtáhnutí do tématu.
 • Otevřelo mi to oči, jak pracovat s dětmi, aby to mělo efekt.
 • Obsahová stránka byla rozsáhlá. Obsah byl rychle pochopitelný a stručně napsaný v materiálech pro studující. Předávání Know- How. Vysvětlování věcí, hravý přístup. ÚSMĚV. Upřímnost, vtipné zážitky ze života. Studium mě připravilo na práci AP, tak jak by měl. I v životě vysvětlenou problematiku využijeme. Při vedení ZP konkrétní pomoc při každé chybě.
 • Poutavý a názorný výklad. Vše z praxe. Naprostý top odbornosti a přednesu. Přínos, jak v osobním i pracovním životě. Jsem moc ráda, že jsem dr. Kholovou mohla poznat. Je to velice inspirativní osobnost.
 • Zajímavé a podnětné rozšíření obzoru. Vysoká odbornost. V praxi AP velmi přínosné. Skvělá atmosféra. Vedení ZP odborné, inspirativní.
 • Jsem vděčná za neuvěřitelnou pozitivitu, emoce, nakopnutí. Spousta nových informací.
 • Vstřícnost, ochota naučit. Emoční, poutavé, názorné. Vše využiji každý den v práci. Při vedení ZP oceňuji velkou pomoc s textem.
 • Lidskost v každém tématu. Osobní zkušenost k obsahu, hry. Empatie, lidskost, zábavný přednes. Pozitivní energie a úsměv každý den. Určitě využiji nejen v zaměstnání, ale i u svých dětí. Při vedení ZP oceňuji vše, poradenství, pomoc, když si někdo neví rady. Trpělivost a ochota.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Efektivní komunikace s dětmi

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 15.11.23
Počet posluchaček: 20, vráceno 18
Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy18x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy18x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy18x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

 • Výborná a zároveň zábavná prezentace
 • Příklady z praxe. Osobní zkušenosti. Příjemná interpretace. Využití v zaměstnání i v rodině.
 • Praktické ukázky. Mnoholetá praxe. Všechno, co paní doktorka ukáže, předvede, v praxi funguje. Děkuji za tento kurz.
 • Praktické zkušenosti. Příklady z praxe. Výborné
 • Praxe, zkušenosti lektorky. Některé informace se opakovaly – trochu zkrátit.
 • Oceňuji zkušenosti.
 • Schopnost upoutat posluchače. Dozvěděla jsem se spoustu příkladů do praxe.
 • Praktické příklady, příběhy ze života. Aktivní spolupráce, možnost rozhovoru, zajímavost přednesu, poutavost. Velmi vtipná.
 • Velmi přínosné. Těžko uchopitelné v některých třídách ZŠ. Člověk přemýšlí, co vše dělá špatně.
 • Věci z praxe. Příjemná atmosféra. Použitelnost v praxi.
 • Výběr tématu- Praktičnost v teoretické oblasti, srozumitelnost slov. Osobnost lektora, praktická odbornost, otevřenost v tematických otázkách školení. Poznatky využiji sama ve škole, v praxi.
 • Oceňuji přístup lektorky.
 • Perfektní přednes, zážitky z praxe.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Formativní hodnocení v mateřské škole

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 19.10.23
Počet posluchaček: 12, vráceno 12
Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy12x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy12x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy11x speechless 1x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

 • Oceňuji: zkušenosti z praxe, praktické rady
 • Poučné, přínosné, vtipné, všeříkající.
 • Ve své praxi zkusím využívat zkušenosti lektorky.
 • Oceňuji uvádění příkladů z praxe.
 • Využitelnost v praxi.
 • V obsahové stránce oceňuji souvislosti, provázanost, příklady z praxe. V úrovni lektora znalosti, zkušenosti, přehled a nadhled, entuziazmus, elán. Děkuji, výborné! Děkuji za „nakopnutí“ do další práce.
 • Oceňuji uchopení a vyzdvižení tématu. Odbornost lektora a hravý efektivní přednes. Ihned aplikovatelné do praxe.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Motorické hry pro (nejen) neklidné děti

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 15.6.23
Počet posluchaček: 10, vráceno 10
Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy10x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy10x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy10x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

 • Originalita, humor, emoce. Více úhlů pohledu. Propojenost. Plodně a úžasně strávený čas.
 • Skvělá přednáška!
 • Děkuji!

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz:Řeč není jen o hláskách – skupinová logopedická cvičení

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 13.4.23
Počet posluchaček: 16, vráceno 15
Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy15x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy14x,speechless1x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy14x,speechless1x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

 • Je hezké, že pí. Kholová rozumí tomu, o čem mluví.
 • Bylo to pro mě velmi přínosné a hlavně úplně nabíjející jít a začít to dělat u nás ve školce. Chodím ještě na VŠ a někteří přednášející by se mohli od pí. Kholové učit v tom, jak přednášet.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz:Motorické hry (nejen) pro neklidné děti

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 23.3.23
Počet posluchaček: 14, vráceno 14 dotazníků

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy14x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy14x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy14x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

 • Skvělé, přínosné!
 • Super!
 • Kurz byl úžasný!
 • Bylo to parádní.
 • Výborné, velký přínos
 • Moc pěkné, výborná atmosféra
 • I po mnoha letech praxe další náboj, obohacení. Krásná atmosféra a energie. DĚKUJI!

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 13.1.23 – 18.3.23
Počet posluchaček: 20, vráceno 15 dotazníků

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy15x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy15x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy15x
4. Vedení závěrečné práce: happy 13x,speechless2x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

 • Zábavné a velmi srozumitelné. Jsem velice ráda, že jsem se tohoto kurzu mohla zúčastnit. Velký přínos do života.
 • Obsah učiva byl pro mne přínosný, avšak jsem se často ztrácela v zapisování poznámek při přednesu pí.lektorky. Ocenila bych podrobnější zápisy, které bych si jen zvýrazňovala. Uvítala bych nakouknutí na vzor závěrečné práce pro představu, jak má práce vypadat.
 • Podrobněji napsaný materiál, aby bylo možné podtrhávat důležité věci, takto jsem často psala jinam. K ZP bych ocenila, kdybychom mohly vidět, jak má práce vypadat, takto jsem tápala.
 • Reakce lektorky: na každý přednáškový blok obdrží posluchačky několikastránkový studijní materiál, kde je vše podstatné vytištěno. Záleží na každé posluchačce, jaké informace a kam si chce do textu vpisovat či podtrhávat. Zároveň je při přednášce na interaktivní tabuli možné sledovat konkrétní body přednášky, tak, jak se témata odvíjejí.Posluchačky s předstihem obdržely několikastránkový materiál Formální požadavky na ZP, který dopodrobna a názorně vede posluchače ve formální a obsahové úrovni práce. Osobně bylo lektorkou vysvětleno, upozornila na opakující se nedostatky. Stačí si tyto požadavky při psaní pouze několika stránkové práce vzít k ruce a není třeba tápat.
 • Zábavná, přirozená, spontánní forma předávání informací. Málo času na příklady z praxe, které poskytují hodně vhledů a informací. Oceňuji, že zde nebylo vyžadováno vše v denních.
 • Tento kurz byl pro mě velkým přínosem. Naučily jsme se věci, které jsou prospěšné k práci s dětmi (a nejen se spec.potřebami)
 • Výborné vedení kurzu, obrovská pomoc při psaní závěr. práce. Díky moc všem!
 • Děkuji pí.lektorce za způsob prezentace. Hodiny jsou živé, propojené příklady z praxe, předávání informací a pohled lektorky je velmi motivující a její pozitivní přístup „nakažlivý“.
 • Jsem velmi vděčna, že jsem měla možnost se účastnit tohoto kurzu a mám radost, že jsem mohla osobně se seznámit s pí. Kholovou, která je sama o sobě geniální učitel a dokáže z každého z nás udělat lepšího člověka i žáka. Děkuji mnohokrát!
 • Moc mně potěšilo, jak komplexně Dr.Kholová na problematiku nahlíží.
 • Pro mne byl veliký přínos. Škoda, že jsem se toto vše neučila před 20 lety. Díky mé dceři jsem se spoustu věcí musela učit sama. S tímto kurzem by to bylo veliké ulehčení. Moc děkuji.
 • Ocenila bych častější přestávky. Jinak kurz i obsah moc zajímavý a rozhodně informace, které jsem slyšela, použiji v praxi.
 • Za hlavní plus považuji, že přednášky vedl člověk, který má děti rád a má obrovské zkušenosti. Děkuji.


Kurz: E-learning Autismus jako způsob bytí

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: listopad 22 – únor 23
Tutor: PhDr. Kholová Zdeňka

Hodnocení:

 • Dobrý den, Moc děkuji za opravu závěrečného testu i za komentáře k jednotlivým úkolům. Studium bylo přehledné, i když některá pojmenování ve skriptech byla pro mě příliš odborná ( to mi však nebránilo v tom si vyhledat , co tato pojmenování znamenají :-) ). Díky tomuto studiu jsem si utřídila a také našla nové poznatky ohledně problematiky autismu a získala na tyto děti nový pohled. Za spolupráci s tutorem děkuji, byla jsem s ní spokojená.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 30.9.22 – 25.11.2022
Počet posluchaček: 18, vráceno 16 dotazníků

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy16x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy16x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy16x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

 • Výborné. Děkuji
 • Přínosné do praxe
 • Vše super.
 • Zajímavé postřehy a informace využitelné v praxi.
 • Jednotlivé části bych řadila následovně: přednášky, praxe, závěrečná práce, abych využila ve své práci vše, co jsme probraly na přednáškách.
 • Reakce lektorky: Toto členění bylo zachováno. Každá posluchačka si termín praxe volí sama. ZP vychází z 20 hodin.praxe ve školním zařízení na základě volby posluchačky. Obsah ZP nesouvisí s přednášeným, byť praktickým obsahem, kde lektorka předává své osobní zkušenosti a dovednosti.
 • Uvítala bych více názorných ukázek, např. nahrávky vadné řeči a na příkladu přímo ukázat, co s konkrétním dítětem cvičit. Jinak příjemný kurz.
 • Reakce lektorky: posluchačka zřejmě nepochopila zdůrazňované, že logoped. preventista nemá kompetence vyvozovat hlásky.
  Vše podstatné, co mohou log.prevent. činit, si všechny posluchačky prakticky vyzkoušely samy na sobě.
 • Lektorka se snažila veškerou teorii převádět do praktických ukázek.
 • Opravdu jsem byla spokojená. Těšila jsem se na přednášky.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: : Rozvoj kompetencí předškoláka pro úspěšný start v ZŠ

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 15.11.2022
Počet posluchaček: 11, vráceno 10 dotazníků

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy10x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy10x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy10x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

 • Dobré konkrétní příklady. Inspirativní.
 • Záživné, obohacující, poutavé, vtipné.
 • Vtipné příklady, názorné ukázky.
 • Paní lektorka díky své praxi, se mi moc líbila. Především její příklady z praxe, které mohu a určitě využiji ve své praxi.
 • Děkuji lektorce za nové poznatky

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Rozvoj matematických představ v předškolním věku

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 6.10.2022
Počet posluchaček: 7, vráceno 7 dotazníků

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy7x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy7x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy7x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

 • Praktické tipy pro výuku.
 • Příklady z praxe.
 • Srozumitelný výklad.
 • Obohacující, příjemné!
 • Kurz byl pro mne velkým přínosem. Díky!

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 8.4.2022 – 11.6.2022
Počet posluchaček: 20, vráceno 14 dotazníků

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy14x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy14x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy13x speechless 1x
4. Vedení závěrečné práce: happy13x speechless 1x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

  • Naprostá spokojenost. Děkuji.
  • Výborný.
  • Oceňuji lidský přístup, neutíkání od tématu.
  • Vše ok.
  • Paní Kholová je praktik, takže přednášky byly záživné, smysluplné. Ovšem poznání, jak to funguje ve školství, je děsivé. Děti by potřebovaly více takových lidí, kteří by to dělali s láskou
  • Oceňuji zážitky a zkušenosti z praxe. Kurz předčil má očekávání. Jediné, co mi chybělo, bylo představení všech účastníků kurzu. Uvítala bych otázky k ústní zkoušce dříve
  • POZN. LEKTORKY – OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE BYLY PŘEDÁNY 14 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZZ. DOKUD NENÍ SCHVÁLENA ZÁVĚREČNÁ PRÁCE, NEMÁ SMYSL ROZPTYLOVAT MYSL OTÁZKAMI.
  • Neustálý hanění učitelů, nikdo není dost dobrý, nepřijímání zkušenosti jiných.
  • POZN. LEKTORKY – SDĚLENÍ NENÍ OBJEKTIVNÍ. POKUD NĚKDO Z POSLUCHAČŮ VYJÁDŘIL POZITIVNÍ ZKUŠENOST SE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍM, S KONKRÉTNÍM PEDAGOGEM (ANONYMNĚ), VYJÁDŘILA JSEM RADOST A VZKÁZALA UČITELŮM POZDRAV A PODĚKOVÁNÍ ZA JEJICH PRÁCI. PRAKTICKÉ ČÁSTI ZÁVEREČNÉ PRÁCE, KDE MĚLI POSLUCHAČI POPSAT ZKUŠENOSTI ZE 40 HODINOVÉ PRAXE NA ŠKOLÁCH, BYLY KROMĚ CCA 5 PŘÍPADŮ ŽALOSTNÉ. TO POUZE POTVRZUJE OPRÁVNĚNOST KRITIKY NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍCH ZKUŠENOSTÍ LEKTORKY. BYLO BY SLUŠNÉ DOPLNIT, ŽE LEKTORKA NADSTANDARTNĚ PŘEDALA POSLUCHAČŮM ŘADU KONKRÉTNÍCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ, HER, KTERÉ SI POSLUCHAČI VYZKOUŠELI A BOHUŽEL NIC Z TOHO V PRAXI NA ŠKOLÁCH NEVIDĚLI.
  • Přednášky splnily má očekávání. Oceňuji přínos praktických příkladů. Obdivuji, že lektorka vedla přednášky takovým způsobem, že dokázala upoutat pozornost po celou dobu. Byla velmi empatická. Nezažila jsem přednášky, kde jsem mjěla slzy v očích. Přednášky vedla srozumitelně a systematicky. Tištěné materiály přehledné a přínosné.
  • REAKCE PO ZZ:
  • Hezký večer paní doktorko, ještě jednou bych Vám chtěla moc poděkovat za Vaše přednášky. Předala jste mi neskutečně hodně úžasných znalostí. Moc si Vás vážím i jako člověka, protože všechno děláte srdcem. Pevně věřím, že se ještě uvidíme a budu se na Vás těšit!
   Přeji příjemný vstup do nového týdne Š. K.
  • Paní kolegyně, poznal jsem Vás jako úžasnou osobnost. Za svůj život jsem nepoznal moc lidí, kteří by mě tolik ovlivnili jako vy.Mockrát děkuji za laskavá slova.Mějte se krásně. F.K.
  • · Dobré ráno paní doktorko, ještě jednou Vám za vše děkuji. Vaše přednášky mi budou chybět a již nyní lituji, že jsem Vás při rozloučení neobjala. Mějte se slunečně a buďte stále svá. Děkuji a nezapomenu P. H.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Motorické hry (nejen) pro neklidné děti

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 10.2.2022
Počet posluchaček: 9

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy9x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy9x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy9x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

  • Bylo to báječné. Opakovat
  • Skvělé! Díky!!! Určitě hry použiji v praxi.
  • Úžasný kurz.
  • Velmi pozitivní!

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Cvičím tělo, oči, ruce, psaní zvládnu jednoduše!

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 24.3.2022
Počet posluchaček: 12

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy12x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy12x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy12x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

  • Velmi podnětné a zajímavé setkání. Děkuji za nové nápady do praxe a pro práci.
  • Úchvatné, inspirující, naplňující.
  • Skvělé.
  • Velmi poučné a přínosné, názorné příklady.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Motorické hry pro (nejen) neklidné děti

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 10.2.2022
Počet posluchaček: 9

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy9x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy9x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy9x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

  • Bylo to báječné. Opakovat
  • Skvělé! Díky!!! Určitě hry použiji ve své praxi.
  • Úžasný kurz.
  • Velmi pozitivní!

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 22.1.2021 – 8.1.2022
Počet posluchaček: 20

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy20x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy20x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy19xspeechless1x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

  • Celé studium velmi perfektně vedeno. Spoustu situací z praxe. SUPER CELÉ STUDIUM!
  • Pomohlo mi to nejen jako studium, ale hlavně všechny podněty okolo a hlavně z praxe. Za všechno moc děkuji
  • Celé studium bylo příjemné a uspokojivé.
  • Při prvním setkání jsem si řekla, že máme asi nejlepší lektorku, co jsme mohly. Ale že složit zkoušku nebude lehké a zadarmo.
  • Byla jsem nadšená!
  • Výuka byla zábavná, užitečná a přínosná. Velice mne motivovala k další práci. Určitě budu hodně vzpomínat na pí. lektorku Kholovou.
  • Výuka mi dala hodně, byla přínosná. Naučila jsem se mnoho nového. Určitě budu ve studiu pokračovat.
  • Pouze poděkování. Velký přínos!
  • Lidský přístup, vše moc krásně vysvětleno, s postřehy ze života i praxe. Kdy funguje lepší zapamatování a připomnění probraného. Děkuji moc!
  • Paní lektorka byla super, člověk na svém místě, odborník a byla i legrace. Moc děkuji!
  • Bylo to pro mě velmi přínosné a zajímavé. Postřehy z praxe paní Kholové byly super. Za všechno děkuji.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Metodická podpora AP v praxi

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 27.9.,25.10.,29.11.,13.12.2021
Počet posluchaček: 9

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy9x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy9x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy9x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

  • Výborné, byla jsem velmi spokojena.
  • Velice přínosné, spokojenost
  • Naprostá spokojenost. Paní Kholová vynikající, vtipná a vše srozumitelně vysvětleno.
  • Velmi poučné a lektorka super.
  • Úžasné, seminář se mi líbil. Profesorka má můj obdiv.
  • Skvělá lektorka. Semináře byly i zábavné. Určitě využiji některé aktivity v praxi. Moc se mi to líbilo.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Řeč není jen o hláskách – skupinové logopedické cvičení

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 9.12.2021
Počet posluchaček: 10

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy10x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy10x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy9xspeechless1x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

  • Spokojenost, bez připomínek.
  • Seminář zajímavý, poučný. Děkujeme.
  • Přínosné.
  • Mohl by být delší.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Řeč není jen o hláskách – skupinové logopedické cvičení

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 30. 9. 2021
Počet posluchaček: 20

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy20x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy20x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy20x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

  • Velmi podnětné, zážitkové. Praktické využití.
  • Skvělé, děkuji.
  • Báječná lektorka.
  • Naprosto výjimečné a skvělé!
  • Líbily se mi hry a cvičení. Názorné příklady.
  • Malá časová dotace.
  • Zkušenosti paní doktorky úžasné jako vždy. Za mne vše super, úžasné, dokonalé. Děkuji, že jsem se mohla zúčastnit.
  • Výborný, praktický.Fajn, že byla možnost řešit otázky z praxe.
  • Hodně praktických ukázek, prožitkové učení, velmi přínosné.Časté odbíhání od tématu.Malá časová dotace, je to určitě na delší dobu.
  • Poznámka lektorky.Je obtížné vyhovět všem. Část posluchaček pozitivně hodnotí možnost řešit otázky z praxe, jiná část to považuje za odbíhání od tématu.Cílem kurzu bylo ukázat, jak zajistit skupinové cvičení komplexně a prožitkově. Posluchačky měly možnost si všechny hry zahrát, při počtu 20 může dojít k časové prodlevě. Ke zdržení došlo též doslovným opisováním lektorčiných nápadů a textů ( bez ohledu na autorská práva).

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Od čmárání ke psaní- Rozvoj grafomotoriky v předškolním a mladším školním věku

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 8.6.21
Počet posluchaček: 5

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy5x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy5x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy5x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

  • Velmi pěkné.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Motorické hry pro (nejen) neklidné děti

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 25.5.21
Počet posluchaček: 8 (vládní opatření)

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy8x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy8x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy8x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

   • Celý kurz prima, přínosný.
   • Nevadilo by mi, kdyby byl kurz delší. Více kurzů s paní Kholovou.
   • Velmi pěkné, praktické, názorné.
   • Výborný, prima praktická rytmická cvičení.
   • Moc pěkné. Určitě využiju při výuce.
   • Velmi podnětné. Děkuji.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 23.4. – 28.5.21
Počet posluchaček: 8 (vládní opatření)

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy8x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy8x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy8x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Příjemná atmosféra. Osobní přístup.
    • Dopřála bych si více času s pí. Kholovou.
    • Kurz byl zajímavý, velmi přínosný.
    • Kurz byl velmi obohacující a oceňuji praktické zaměření a zkušenosti lektorky.
    • Děkuji za příklady z praxe.
    • Záživné, poutavé. Děkuji.
    • Výborné úplně vše.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Studium pro asistenty pedagoga

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 20.11.20-20.2.21 (teoretická část)
Počet posluchaček: 21
vzhledem k vládním nařízením online forma

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy20x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy20x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy20x
4.Způsob vedení závěrečné práce:happy20x

Průběžná hodnocení prostřednictvím chatu

21.11.

     • Moc děkuji. Budu se těšit příště.
     • Jste úžasná. Děkuji
     • Srozumitelný výklad

4.12.

     • Moc děkuji za dnešní lekci
     • Moc děkuji za informace

5.12.

     • Moc Vám za vše děkujeme. Moc se opatrujte.
     • Velké poděkování, bylo to informačně naprosto skvělé.

9.1.21

     • Děkuji za informace, opět byly moc zajímavé.
     • Každá lekce s Vámi je úžasná. Děkuji moc.
     • Za vše Vám ze srdce děkuji. Obdivuji Vaši neuvěřitelnou houževnatost a každodenní snahu změnit svět kolem Vás k lepšímu. Peji pevné zdraví a neutuchající energii

22.1.

     • Bylo to úžasné.

23.1.

     • Paní Kholová, Vaše přednášky jsou obrovským obohacením a pohlazením po duši. Moc Vám za ně děkujeme. S úctou …

19.2.21

     • V podstatě je to učení hrou a dítě ani neví, že se učí. Je to krásné, co nám říkáte a vlastně to pak baví i dospělého
     • Moc děkuji za dnešní lekci. Bylo to super
     • Děkujeme moc. Vaše slova jsou povzbudivá.

20.2.21

     • Jste naprosto skvělá.Jsem moc ráda, že jsem Vás mohla poznat alespoň touto formou.
     • Moc díky za vše i za humor, se kterým jde hned vše lépe.
     • Moc děkujeme.
     • Mockrát děkujeme za bohaté informace a za příjemnou atmosféru. Jste úžasná. Přeji Vám mnoho zdraví.
     • Moc, moc děkuji a těším se na Vás.
     • Paní Kholová, byl mi obrovskou ctí Vás poznat. Děkujeme Vám moc a přeji jen to nejlepší.
     • Jste úžasná.
     • Máme Vás rádi. Máte úžasné srdíčko a neskutečné zkušenosti a znalosti.
     • Moc se za vše děkuji. Já se normálně těším na zkoušku, abych Vás osobně poznala.

Postřehy – připomínky ke kurzu:

     • Moc Vám chci poděkovat za Váš přístup, profesionalitu, rady, pomoc a humor, se kterým jste nám předávala životní i profesní zkušenosti. A děkuji za spoustu inspirativních informací a rad, které mohu přenést do své práce i života. Některé věci už dělám s tím Aspergerovým chlapečkem a pomáhají jemu, mě i paní učitelce, a to je super.
     • Dobrý večer p. Kholová..Na zpětnou vazbu ráda bych Vám ve wordu odpověděla, ale nějak mi zlobí progr.v pc.Na všechny body u Vás smajlík spokojenost :-) :-) :-) :-) jste úžasná, skvělá, upřímná,
      otevřená, aktivní , plná energie, pozitivní, skvěle vysvětlené bohaté informace.Moc se těším na setkání u zkoušek.
     • Paní lektorka je člověk, který je opravdu na svém místě. Po celou dobu kurzu mě její výklad velmi bavil a připadal mi velice zajímavý. Vše nádherně vysvětlí jak po teoretické stránce, tak na příkladech z praxe. Doufám, že se někdy v budoucnu budu moci zúčastnit některého z dalších kurzů.
     • Velký dík paní lektorce za předání zkušeností a hlavně za předání informací z praxe. Za humor, odlehčení a zároveň o rozšíření o tom, jak to funguje v realitě. I přes náročnost (možnost pouze on-line), byl kurz veden velmi profesionálně a odborně.
     • Děkuji Vám především za srozumitelný výklad, doplněný o postřehy z praxe a vlastní zkušenosti. Všechny hodiny byly vedeny poutavě.
     • Lepší kurz s paní lektorkou jsem si nemohla vybrat. Skvělé výklady doprovázené zkušenostmi. Vše krásně a srozumitelně vysvětleno. Jediná věc, která mě mrzí, že nebylo možné se vzdělávat osobně.
     • Moje výuka na asistenta pedagoga byla sice online výukou, ale i přesto vše bylo dokonale organizované a do detailů vymyšlené. Osobně mi ale chyběl osobní kontakt s kolegyněmi i s paní lektorkou, vlastně se všemi kdo se na kurzu podílel. Paní Kholová je profesionálka, moc dobře ví o čem ( hodně zajímavé byli i zážitky z její praxe ) mluví a vždycky se nám snažila vše „ lidsky“ vysvětlit. Tento kurz mi dal ze 100% vše co pro mou práci asistenta pedagoga potřebuji. Doporučuji všem…… Děkuji
     • Milá paní Kholová, jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit Vašeho kurzu. Celá tato problematika pro mne byla zcela nová. Zpočátku jsem se bála, jak to zvládnu. Doposud jsem neměla žádné zkušenosti. Velmi moc se mi líbí Váš přístup k dětem, jak si je dokážete získat a jak o své praxi poutavě vyprávíte. na jednu stranu mi úplně nevadilo, že kurz probíhal online, ale to bude převážně tím, že nejsem z Liberce. Pochopitelně není nad osobní kontakt. Ale i tak jste udělala přednášky velmi poutavé a zábavné. Nejhorší pro mne byla poslední část přednášek, už bylo těžké udržet pozornost. Po pravdě se ale těším, až se uvidíme u zkoušky osobně. Přeji Vám mnoho úspěchu, ale v této době hlavně zdraví
     • Byl to jeden z nejlepších kurzů, jaký jsem si mohla vybrat. Velice moc děkuji, bylo neskutečné. Moc mi to dalo a vážím si každé rady.
     • Nemám žádné připomínky ke studiu. Naopak dobrá organizace, paní lektorka úžasná.
     • Za sebe bych uvítala více materiálu, především na začátku, kdy jsem vůbec nevěděla, o čem je řeč. Koupila jsem si nějaké knížky, po obsahové stránce byly špatné.
     • Pokud by přednášky v budoucnu byly nadále online formou, tak možná zkusit zlepšit připojení, abychom se na obrazovce všichni viděli. Jeden přednáškový den jsem pí. lektorku vůbec neviděla, což bylo nepříjemné. Jinak nemám co vytknout. Paní lektorka byla příjemná a koordinátorky taky skvělé.
     • Velký dík paní lektorce za předání zkušeností a hlavně za předávání věcí z praxe. Za humor, odlehčení a zároveň i rozšíření o to, jak to funguje v realitě. Velký dík i organizátorkám, které se o nás staraly, pomáhaly a byly tu pro nás.
     • Těšila jsem se na osobní setkání, určitě i ostatní a mrzí mne, že díky „skvělým“opatřením naší vlády jsme se nemohly ani jednou setkat. Bohužel nás distanční výuka připravila o spoustu zážitků i praktických dovedností. Jinak se mi téma a výklad paní Kholové líbilo.
     • Skvělý kurz vedený úžasnou paní Kholovou. Odnesla jsem si nespočet postřehů, doporučení, podnětů i varování pro budoucí práci. Jsem neskutečně nadšená. Všem veliké díky za organizaci a perfektní práci.
     • Vše probíhalo v pořádku. Kdykoliv se vyskytl nějaký problém, např. po technické stránce, tak vždy byli všichni velmi ochotni pomoci a ohleduplní.
     • Paní lektorka je úžasný člověk z praxe, moc hezky se poslouchala. Děkuji za krásný kurz.
     • Ačkoliv jsem se zpočátku obávala neosobní formy distančního studia, díky výzvám k dialogům a názorům lektorkou kurzu, ale i hrám, které studium oživily, se tato obava brzy rozplynula.
      Z přednášek paní Kholové byla cítit vysoká odbornost, dlouholetá praxe, ale zejména její hluboká lidská zainteresovanost v oboru. PhDr. Kholová je pro mě odborník, který je ve svém oboru silně zakořeněn. Při dotazech posluchaček dokázala svůj kritický pohled na věc elegantně spojit s humorem.
      I když je toto studium cílené pro asistenty pedagoga, každému rodiči, kterému záleží na připravenosti svého dítěte pro vstup školního zařízení, ale i na způsobech učení během jeho docházky ve šk. zařízení, vřele doporučuji.
      Doposud jako asistent pedagoga nepracuji, avšak věřím, že znalosti nabyté v tomto kurzu jednou kvalitně zúročím.
     • Dobrý den paní Kholová.Velice si vážím způsobu, jakým jste nám předávala své zkušenosti. Pro mne, do té doby neznámé pojmy, jste s lehkostí a jasností polidštila a věřím, že pro mnohé z nás, díky vašemu celoživotnímu poslání a každodenní pomoci potřebným, nám ucelila smysl práce asistenta pedagoga.
      Jsem šťastná, že jsem Vás měla možnost poznat! Vaše statečnost, hravost, odhodlání, moudrost a profesionalita mne hluboce zasahla a dovedla k uvědomění, kolik málo toho člověk ví. A jak důležité je potřeba na věci nahlížet s otevřeným srdcem, s empatií a láskou.
      Děkuji Vám za vše a ze srdce přeji jen to nejlepší! Ať každý den stojí za to! Je něčím neopakovatelný , povznášející a na duši obohacující. Moc se opatrujte, přeji hodně zdraví celé vaší rodině a těším se na Vás při závěrečné zkoušce!

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Rozvoj matematických představ v předškolním věku

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 24.11.2020
ONLINE FORMA
Postřehy – připomínky ke kurzu:

      • Žádné připomínky ke kurzu nemám, jen škoda online výuky.
      • Kurz byl podnětný, přínosný, obohatím svou práci. Děkuji.
      • S nařízenými pauzami příliš dlouhé.
      • Kurz byl fajn, určitě z něj budu čerpat.
      • Kurz je smírně přínosný pro práci s dětmi. Líbí se mi vztah paní lektorky k dětem, její způsob práce s nimi.
      • Ráda bych, aby se tento kurz ještě opakoval, uvítaly by i moje kolegyně.
      • Celý kurz se mi moc líbil. Pro mě jakožto začínající učitelku v MŠ měl velký přínos.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Metodická podpora asistentů pedagoga v praxi

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 20.1.,2.3., 8.6., 22.6.2020
Počet posluchaček: 20

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy20x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy20x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy17x,speechless3x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Super přednášky, příspěvky z praxe, velký přínos pro mou praxi. Děkuji, víc takových přednášek.
    • Moc děkuji za náměty a hry využitelné v praxi.
    • Organizačně a obsahově moc povedený kurz. Paní doktorka je skvělá lektorka.
    • Užitečné, jednoduché rady. Využiji i u svého syna.
    • Velice jsem si kurz užila, byl pro mne velmi přínosný. Doporučila bych nabídnout tento kurz přímo učitelům, ne pouze asistentům.
    • Žádných připomínek není zapotřebí. Bylo by dobře, kdyby se k vedení dostali lidé z praxe, tedy ti, kteří to myslí doopravdy.
    • Postrádám písemné materiály, ke kterým se můžu vracet.Pozn. materiály dostaly kolegyně při prvním setkání. Náměty činností byly promítány na plátně, realizovány v prostoru, kresleny na tabuli. Ke konkrétním hrám lektorka zapůjčila každé posluchačce vlastní pomůcky, se kterými si činnost osobně vyzkoušely.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Rozvoj kompetencí pro úspěšný start v ZŠ

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 28.5.2020
Počet posluchaček: 12

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy12x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy12xsuper
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy12x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Všechno bylo super. Moc děkuji.
    • Praktické ukázky pro použití v praxi
    • Odbornost a zkušenosti lektorky
    • Srozumitelný výklad
    • Výborná inspirace
    • Super lektorka, příjemné prostředí, děkuji
    • Kurz bych rozšířila na více hodi, popř. na dva dny.
    • skvělé
    • Bylo to skvělé, nelituji ani jedné strávené minuty. Neskutečně se mi rozšířily obzory
    • Lektor, který by měl své vědomosti šířit dál! Tohoto lektora se držte a umožněte jí zde více lektorovat.

Souhrn evaluačního dotazníku

Vzdělávací program/kurz:Podpůrná opatření pro žáky s SVP v praxi škol
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 9
Termín konání: 19.5.2020
PC Děčín ZŠ Ludvíkovice
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 9x
 • ano
 • zčásti
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 9x
 • dobrá
 • průměrná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • více pohybu do výuky
 • respektovat styly učení
 • motorické hry
 • praktické rady
 • hry
 • spojení pohybu s učením
 • zapojím více rozvojových her pro podporu výuky

 


Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Řeč není jen o hláskách – skupinová logopedická cvičení

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 27.2.2020
Počet posluchaček: 12

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy12x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy12x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy11x speechless1x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Jsem velice spokojená. Paní lektorka byla vtipná a kurz mi byl velikým přínosem. Děkuji
    • Děkuji
    • Děkuji, konečně kurz přínosný pro praxi v MŠ. happy
    • Velmi zajímavé a užitečné.
    • Skvělé, jsem nadšená. Pro mě velmi přínosné! Těším se na další. Děkuji.
    • Záživné, motivující pro další práci v MŠ – obohacení her.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Studium pro asistenty pedagoga (teoretická část)

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 10.1.-7.3.2020
Počet posluchaček: 22

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy22x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy22x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy22x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Výborné. Paní lektorka velmi vstřícná.
    • Bezvadný kurz.
    • Naprosto spokojená
    • Spokojená. Bez připomínek.
    • Maximální spokojenost! Děkuji.
    • Kurz mě obohatil jak po formální výukové stránce, ale i emocionálně. Paní lektorka přednášela s nadšením, bylo vidět, že svou práci miluje. Situace, učební látku prokládala příklady z praxe. Mnoho poznatků jsem již využila.
    • Paní doktorka je naprostá odbornice na svém místě.
    • Spokojená. Bez připomínek.
    • Jsem velice spokojená s pí. Kholovou, Děkuji za mnoho informací i za veselé hodiny smíchu.
    • Velice mile překvapená. Hodně zajímavé přednášky, které jsou mi přínosem. Díky kurzu jsem sehnala práci, která mě oslovila a já si tím vyplnila sen. Moc děkuji.
    • Jsem spokojená.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Motorické hry pro (nejen) neklidné děti

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 30.1.2020
Počet posluchaček: 22

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy22x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy22x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy22x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

 • Poznatky velmi obohatí práci v MŠ. Děkuji
 • Bezvadné dopoledne plné nových cvičení využitelných pro práci s dětmi.
 • Úžasné, jednoduché, praktické, účinné!
 • Byla jsem spokojena se vším.
 • Skvělé!!! Děkujeme.
 • Zajímavé a aktuální téma.
 • Motorické hry můžeme využít i pro seniory.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Jak vychovávat a respektovat hypersenzitivní děti

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Česká Lípa
Termín: 12.11.2019
Počet posluchaček: 9

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy9x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy8x speechless 1x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy8x speechless 1x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

   • Děkujeme, Zdeni, jsi úžasná! Krásný den s Vámi.
   • Skvělá přednáška, lektorka s perfektním názorem na dětskou individualitu. Osobnost podpořená dlouholetou praxí u dětí. Za mě fakt JEDINEČNÉ NÁZORY!

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Efektivní komunikace s dětmi (od příkazů a zákazů k důvěře a spolupráci)

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 5.11.2019
Počet posluchaček: 9

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy9x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy9x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy8x speechless 1x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

   • Dobré postřehy
   • Krásné, poučné, milé.

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku – prevence SPU

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 16.10.2019
Počet posluchaček: 9

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy9x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy9x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy8x speechless 1x
Postřehy – připomínky ke kurzu:

   • Jsem moc spokojená
   • Naprosto bezvadné
   • happy
   • Úžasný,inspirativní
   • Kurz byl velkým přínosem. Moc děkuji.

Souhrn evaluačního dotazníku

Vzdělávací program/kurz:Rozvoj grafomotoriky v předškolním vzdělávání – Od čmárání ke psaní
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 12
Termín konání: 10.10.2019
PC Děčín/Litoměřice
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 6x
 • ano 6x
 • zčásti
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 11x
 • dobrá 1x
 • průměrná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • Pohybové znázornění grafických prvků v prostoru
 • náměty na procvičení celého těla, cvičení grafomotoriky bez tužky
 • říkadla ke cvičení grafomotoriky
 • metodiku pro rozvoj grafomotoriky
 • cvičení jemné motoriky, jóga prstů
 • příbor i mladším dětem, pokud ho doma používají, skládat postavu z geometrických tvarů
 • pohybové hry
 • pohybové znázornění a motivaci
 • nechám leváky “drápat”

 


Souhrn evaluačního dotazníku

Vzdělávací program/kurz: Rozvoj grafomotoriky v předškolním vzdělávání – Od čmárání ke psaní
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 18, vráceno 16 dotazníků
Termín konání: 1.10.2019
PC Děčín
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 7x
 • ano 9x
 • zčásti
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 15x
 • dobrá 1x
 • průměrná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • Náměty na grafomotoriku, správný úchop
 • jógu prstů a další spoustu věcí
 • polohu při grafomotorice, jak je dítěti pohodlná – v leže, v sedě,v kleče
 • využiji co nejvíce aktivit
 • dodržovat vývojovou posloupnost
 • prožít si grafomotoriku v prostoru – pohyb a emoce
 • kombinaci pohybu a grafom.pracovního listu
 • grafomotorika vedená na zemi
 • vymýšlení příběhu ke grafomotor.prvkům – rozvíjení příběhu
 • náměty a metod.materiály ke grafomotor.cvičením
 • cvičení na hrubou motoriku, pohybovou nápodobu

 


E-learningový kurz: Autismus jako způsob bytí
Střední škola a mateřská škola, Liberec ( CVLK)
Termín: duben – květen 2019

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Dobrý den, paní Kholová!
     Mám velkou radost, že jsem kurz zvládla. A těším se na certifikát :-)
     I já Vám děkuji za rychlé hodnocení úkolů a připomínkování.
     Když jsem se zpravidla po večerech odebírala do e-studovny, vždy jsem se na studium těšila. Kurz jste měla hezky připravený, přehledně, dobře se mi v něm orientovalo. Díky kurzu jsem si určitě rozšířila obzor znalostí o dětech s autismem. Do jednoho kroužku mi totiž chodí autistický chlapeček. Dochází s maminkou. Nicméně třeba v závěrečném testu do rozfázování čištění zubů a Vaše připomínky k tomu – je vidět, že mi velmi, velmi chybí praktické zkušenosti. Nemyslela jsem třeba, že pro tyto děti je problém napustit vodu do kelímku. Takže za toto velká pochvala a poděkování.
     V kurzu mě trochu zaskočila přemíra odborných výrazů. Některé věty jsem si četla i vícekrát, abych pochopila, o čem je řeč. A trochu mi chybělo v úvodu napsat podmínky, za kterých kurz splním.
     Budu se těšit někdy v budoucnu na setkání, ať už v reálném světě nebo v e-studovně.
     Užívejte dlouhých letních dnů.
     Hana Malinová

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Střední škola a mateřská škola, Liberec ( CVLK)
Termín: 14.1.2019 – 31.5.2019
Počet posluchaček: 20, vráceno 19 dotazníků

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy19x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy19x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy19x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Vedení celého kurzu bylo pro mne velikým přínosem. Odbornou a vtipnou formou výuky i názorných ukázek mne plně zaujal. Moc děkuji.
    • Děkuji za všechny postřehy z praxe.
    • Bylo to super! Moc děkuji za všechny materiály, informace a zážitky z praxe.
    • VŠE SUPER! Od pí. doktorky jsem se toho hodně naučila. Jsem ráda, že jsem si vybrala zrovna tento kurz. Opravdu děkuji.
    • Kurz byl vynikající. pí. doktorka skvělý lektor a řečník.
    • Kurz byl pro mne velkým přínosem. Děkuji.
    • bylo to super. Dozvěděla jsem se spoustu praktických rad.
    • S kurzem jsem byla spokojená. Paní lektorka byla úžasná, informace byly více než dostačující. Ráda bych se účastnila dalších kurzů pod vedením dr. Kholové. Děkuji moc za tuto příležitost.
    • Kurz byl obohacující, získala jsem krásné zkušenosti.
    • Jsem spokojená
    • Dostatečné informace
    • S kurzem jsem byla nadmíru spokojená, na výuku jsem se velice těšila. Pí. lektorka je úžasná, výjimečná osoba, umí prodat svojí praxi, zkušenosti.
    • Přednášky pí. doktorky byly na vysoké úrovni. Jsem ráda, že jsem se zúčastnila celého kurzu a velice mě obohatil. Budu vše čerpat ve své další pracovní profesi.
    • Jsem moc ráda, že jsem uskutečnila tento kurz. Pomohl mi jak po stránce pracovní, tak i osobní.
    • Jsem moc ráda, že jsem uskutečnila tento kurz. Pomohl mi jak po stránce pracovní, tak i osobní.
    • Děkuji. Skvělé!

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Motorické hry pro (nejen) neklidné děti

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK) – Česká Lípa
Termín: 11.4.2019
Počet posluchaček: 14 (vráceno 11 dotazníků)

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy11x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy11x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy10x,happyhappy1x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • přínosné
    • skvělá atmosféra při kurzu
    • Nejlepší seminář, na kterém jsem zatím byla. Děkuji.
    • Výborné
    • Oceňuji spoustu informací a postřehů z praxe.
    • Moc pěkné a velmi poučné.
    • Moc zajímavé a přínosné téma – hlavně praktické využití.
    • Super! Velmi děkuji! Těším se na další seminář s pí. Kholovou. Pro mne velmi přínosné! Děkuji!

Souhrn evaluačního dotazníku

Vzdělávací program/kurz: Strategie výuky dětí s PAS
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 10, 9 odevzdaných dotazníků
Termín konání: 4.4.2019
PC Děčín – Litoměřice
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 6x
 • ano 3x
 • zčásti
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 9x
 • dobrá
 • průměrná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • hry na motoriku
 • tabulky zvyšování náročnosti úkonů
 • určitě některou z her
 • hry
 • grafomotorické uvolňování, relaxace
 • hry na rozvoj hrubé a jemné motoriky

 


Souhrn evaluačního dotazníku

Vzdělávací program/kurz: Strategie výuky dětí s PAS
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 18, 18 odevzdaných dotazníků
Termín konání: 3.4.2019
PC Děčín
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 6x
 • ano 12x
 • zčásti
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 15x
 • dobrá 2x
 • průměrná 1x
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • ráda bych vše
 • hrubá motorika – overbaly
 • zrakové vnímání – periferní, tunelovité
 • úsměv a pozitivní přístup
 • využití gymnastických míčů při pohybových činnostech
 • konkrétní praktické činnosti s dětmi
 • aktivity ke zlepšování hmatu, úchopu, zrakové diferenciaci
 • cvičení s overbaly pro koordinaci,rovnováhu a zlepšení svalového napětí
 • pohybové aktivity
 • procvičování hrubé a jemné motoriky – míčky, balóny
 • výborný seminář, využiji poznatky pro další sebevzdělávání

 


Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Rozvoj matematických funkcí v předškolním věku

Střední škola a mateřská škola, Liberec (CVLK)
Termín: 26.-27.3.2019
Počet posluchaček: 5

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy5x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy5x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy5x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Kurz se mi moc zamlouval. Názorné ukázky mě velice obohatily.
    • Jako vždy, je-li přednášející pí. Kholová, super!
    • Paní lektorka byla úžasná.Děkuji.

Souhrn evaluačního dotazníku

Vzdělávací program/kurz:Efektivní komunikace s dětmi
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 24,22 odevzdaných dotazníků
Termín konání: 20.3.2019
PC Děčín
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 12x
 • ano 10x
 • zčásti
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 22x
 • dobrá
 • průměrná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • relaxační hru
 • styl naslouchání, když vám dítě něco říká
 • většinu
 • vše
 • upoutání pozornosti tleskáním rytmických modelů
 • vyvedení z únavy pomocí pohyb. hry
 • rozhodování dětí při oblékání a řešení situací
 • určení pravidel – stejné dodržování dospělý – dítě

 


Souhrn evaluačního dotazníku

Vzdělávací program/kurz:Efektivní komunikace s dětmi
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 31,28 odevzdaných dotazníků
Termín konání: 19.3.2019
PC Děčín/Litoměřice
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 10x
 • ano 14x
 • zčásti 3x
 • ne 1x
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 21x
 • dobrá 6x
 • průměrná 1x
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • Bylo to velmi přínosné. Nebudu tak často opakovat dětem pokyny, budu chtít, aby více mluvily děti.
 • Cvičení na zklidnění třídy, pro udržení pozornosti
 • Nechat děti hledat řešení. Více chválit.
 • Naslouchat více dětem, čekat na jejich reakci
 • méně mluvit a vysvětlovat
 • nenapomínat děti, jak držet lžíci v době jídla
 • předávat informace vzkazem, třeba prostřednictvím vlaštovky- místo neustálého opakování pokynu
 • více relaxace během vyučování
 • dát dětem svobodu rozhodování
 • nechat dětem prostor pro přemýšlení
 • veškeré informace ze školení jsou výborné a více se na vše zaměřím
 • čím méně mluvíme, tím více necháme děti přemýšlet
 • zkusím u dětí vyvolat větší důvěru a komunikaci
 • žádné přínosné podněty, které by byly pro mne nové, zde nezazněly
 • komunikace s dětmi – dítě má vyjádřit své pocity, více naslouchat
 • řešit více situací formou hry
 • sebepoznání – chvála a konstruktivní kritika

 


Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Střední škola a mateřská škola, Liberec ( CVLK)
Termín: 16.11.2018 – 2.2. 2019
Počet posluchaček: 20
Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy20x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy20x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy20x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Byla jsem velmi spokojená – nadšená. Děkuji za možnost zúčastnit se tohoto studia
    • Paní lektorka byla velice příjemná, zábavná a hodná.
    • Ocenila jsem ukázky z praxe a individuální přístup. Zapojení cvičení a her pro děti.
    • Vše super

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Dítě s ADHD v mateřské škole

Střední škola a mateřská škola, Liberec ( CVLK)
Termín: 24.1.2019
Počet posluchaček: 14
Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy14x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy14x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy14x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

       • Skvělá lektorka
       • Výborný, děkuji.
       • Velmi přínosné, názorné, poučné. Děkuji

Souhrn evaluačního dotazníku
Kurz: Efektivní komunikace s dětmi (od příkazů a zákazů k důvěře a spolupráci)

Střední škola a mateřská škola, Liberec ( CVLK)
Termín: 15.11.2018
Počet posluchaček: 14, vráceno 13 dotazníků
Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy13x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy13x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy13x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Byl to moc příjemný a přínosný zážitek
    • Velmi pěkné, děkuji.
    • Moc děkuji. Perfektní!!!
    • Pro mě naprosto obohacující seminář.
    • Nelíbilo se mi, jak lektorka mluvila ošklivě o učitelkách. Poznámka: Nehovořila jsem ošklivě o učitelkách. Nabídla jsem konkrétní modelové situace nevhodného způsobu komunikace a jednání s dětmi, které lze běžně pozorovat v každodenní realitě u určité části dospělé populace. To jak u řady rodičů, tak také (bohužel) v řadách vysokoškolsky vzdělaných profesionálů tj. pedagogů. Jedná se o zakořeněné vzorce chování, proti kterým děti oprávněně revoltují. Jako protiváhu jsem uváděla ukázky vhodného přístupu k dětem, založeném na respektování jejich osobnosti. Pokud pí. posluchačka označila negativní modely způsobu jednání za „ošklivé“, pak to vnímám jako 1. krok k sebereflexi ( k autoevaluaci) a
     ke změně ve vztahu k žákům. To bylo cílem tohoto kurzu. Lektorka

Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Význam hudebně pohybových činností pro děti s NKS
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 17
Termín konání: 24.10.2018
PC Děčín

Pozn. Další semináře s touto lektorkou

Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 10x
 • ano 7x
 • zčásti
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 16x
 • dobrá
 • průměrná
 • nevyplněno 1x
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • zpívání dnů v týdnu, měsíců
 • pohybové miniaktivity v průběhu činností
 • rytmické hry
 • vymýšlet si nadále nové říkanky, chuť s dětmi dále muzicírovat
 • pohybové ztvárnění říkadla
 • rytmizace a melodizace řeči
 • všechno
 • Orffovy nástroje
 • hudební chvilky
 • těžká doba, metrum

 


Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Motorické hry pro ( nejen) neklidné děti
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 17
Termín konání: 18.10.2018
CKP Děčín – Projekt

Pozn. Moc, moc děkujeme za prima profesně i lidsky obohacující odpoledne.

Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 14x
 • ano 3x
 • zčásti
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 17x
 • dobrá
 • průměrná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • použiji vše

 


Souhrn evaluačního dokazníku
Kurz: Motorické hry pro ( nejen) neklidné děti

CKP Děčín, Klostermannova ulice
Termín: 18.10.2018
Počet posluchaček: 18

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah):
Kurz byl plnohodnotně naplněn daným tématem od začátku do konce.

Proběhla úvodní teorie potřebná k vysvětlení, proč jsou motorické hry pro děti velmi důležité, pak následovala praktická část, kde si účastnice pod vedením PhDr. Kholové fyzicky zkusily a částečně naučily motorické hry.

Metodickou příručku ke hrám, jejíž autorkou je přímo lektorka,měly účastnice možnost si zakoupit.

2. Úroveň lektora (odbornost, přednes):
Profesionální, odborně sečtělá, humorná, své zkušenosti a odborné znalosti předává příjemným způsobem.

3. Osobní přínos, využitelnost v praxi:
Motorická cvičení byla ihned použita v praxi a měla velký ohlas u dětí i u ostatních učitelek, doplnily jsme si své znalosti o souvislostech ve vývoji člověka s jemnou motorikou, psaním, čtením,…

Postřehy – připomínky ke kurzu:


Souhrn evaluačního dokazníku
Kurz: Inkluzivní vzdělávání – Od integrace k inkluzi

Střední škola a mateřská škola, Liberec ( CVLK)
Termín: 10.10.2018
Počet posluchaček: 6

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy 6x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy8x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy 6x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Kurz mnohonásobně předčil mé očekávání a jsem nesmírně ráda, že jsem tu mohla být. Děkuji za plnohodnotně strávený čas.
    • Moc pěkné, děkuji.
    • Velmi pěkné, děkuji.
    • Seminář se mi velice líbil, spousta postřehů a rad, děkuji
    • Velmi přínosné postřehy z praxe. Pěkné.
    • Skvělé zkušenosti a přínos do vzdělávání.

Souhrn evaluačního dokazníku
Kurz: Řeč není jen o hláskách – skupinová logopedická cvičení

Střední škola a mateřská škola Liberec (CVLK)
Termín: 4.10.2018
Počet posluchaček: 12
Vrácených dotazníků: 11

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy 11x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy 11x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy 11x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Jsem spokojená. Srozumitelné. Přijdu zase.
    • Příjemné střídání pohybových aktivit s teorií.
    • Kurz byl naprosto výborný. Paní Kholová je výbornou lektorkou.
    • Nemám žádné připomínky. Úroveň kurzu byla velmi dobrá.

Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Rozvoj matematických představ v MŠ…
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 16, 15 odevzdaných dotazníků
Termín konání: 15.5.2018
Děčín
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 8x
 • ano 7x
 • zčásti
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 15x
 • dobrá
 • průměrná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • nápad s tabulkou, se šňůrou a suchým zipem 2x
 • více se zaměřím na hry na koberci 2x
 • řazení první x poslední – šňůra s prádlem 4x
 • určování pojmů vedle, mezi, uprostřed (téma rodina)
 • prácev prostoru (na koberci), minimální sezení u prac.listu 3x
 • říkanky s upažováním, více práce s tabulkami 2x
 • nákupní košík
 • měnit jména v pohádce, přechod vpravo
 • pohyb, představivost
 • zvedni jednu paži…

 


Souhrn evaluačního dokazníku
Seminář: Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

SŠMŠ Bojiště, Liberec (CVLK)
Termín: 23.3.-19.5.2018
Počet posluchaček: 20 (vráceno 14 dotazníků)

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy 13x,speechless k obsahu stanovenému MŠMT
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy 14x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy 14x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Velmi cenné a praktické informace, které budou pro mne dobrým pomocníkem při práci ve školství.
    • Paní lektorka je super člověk. Děkuji
    • Přínosné po všech stránkách. Podpora pro budoucí práci AP. Spousta praktických případů a návodů pro práci s dětmi.
    • Pí. Kholová je úžasná bytost.
    • Byla jsem velmi spokojená. Paní lektorka je výborná.
    • Tento kurz byl naprosto výjimečný z hlediska absolutní profesionality lektorky! Byla jsem nadmíru spokojená, chodila bych i nadále.
    • Vše bylo úžasné. Moc děkuji.
    • Pí. Kholová člověk a lektor na svém místě.Ráda bych se s ní v budoucnu ještě setkala účastí na kvalifikačním studiu
    • 100%. Děkuji.
    • Dobré dopoledne paní doktorko, za svůj 55-letý život jsem potkala spoustu lidí, kteří mě nějakým způsobem ovlivnili. Na některé bych nejraději zapomněla, ty druhé budu mít v srdci napořád. A tam jsem si přidala i Vás. Jsem ráda, že jsem mohla poznat báječnou, inteligentní a milou, přesto “normální” bytost. Nikdy na Vás nezapomenu a jsem za to moc ráda. Přeji Vám i celé rodině hodně zdraví, třeba se ještě někdy setkáme.DĚKUJI. J.Ž.

Souhrn evaluačního dokazníku
Seminář: Vývojová specifika dvouletého dítěte při nástupu do MŠ a náměty pro vzdělávací plán – Šablony

SŠMŠ Bojiště, Liberec (CVLK)
Termín: 15.3., 16.3.,19.3.2018
Počet posluchaček: 10 (vráceno 9 dotazníků)

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy 9x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy 8x happy! 1x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy8x happy! 1x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Vynikající lektorka. Jednoznačně nejlepší kurz za poslední roky. Ráda bych se pod vedením pí. doktorky zúčastnila jakýchkoliv dalších kurzů např. grafomotorika, logopedie.
    • Velmi milé a příjemné vystupování. uvádění příkladů z praxe.
    • Výborně, přínosně strávený čas, odborně kvalifikovaně podáno, především lidsky a prakticky.
    • Velké díky. Velice přínosné, obohacující, přehledné. Zábavné. příklady z praxe. Děkuji

Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Dvouleté dítě v MŠ – šablona, 24 hodin
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 9
Termín konání: 5.2.-7.2.2018
PC Děčín
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 2x
 • ano 7x
 • zčásti
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 7x
 • dobrá 2x
 • průměrná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • použiji vše
 • zamyslím se především sama nad sebou jako učitelkou
 • oromotorické cvičení
 • celkový náhled a přístup k dvouletým dětem
 • pohybové hry a aktivity
 • míčkování

 


Souhrn evaluačního dokazníku
Seminář: Hry a náměty pro rozvoj pozornosti a paměti

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Termín: 30.5.2017
Počet posluchaček: 7

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy7x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy7x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy7x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

  • Některé hry mohu využít ve svém zaměstnání
  • Líbilo se mi, že převažovala praxe

Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Od čmárání ke psaní
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 16, vráceno 13 dotazníků
Termín konání: 18.5.2017
PC Děčín
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 8x
 • ano 5x
 • zčásti
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 13x
 • dobrá
 • průměrná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • velice zajímavé zkušenosti, rady a doporučení, děkuji
 • cvičení prstíků s básničkou
 • veškeré rady, praktické ukázky
 • zařadím jógu prstů 8x
 • posílání zipů v kroužku
 • správné držení tužky
 • uvolňovací cvičení, lidská postava – rozstříhané geotvary
 • pracovní listy s motivací
 • odstraním dyslektické okénko, opravování leváka
 • metodiku – správný postup dle vývojových možností

 


Souhrn evaluačního dokazníku
Seminář: Příprava předškoláků ke čtenářské gramotnosti – Šablony

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Místo konání: Liberec
Termín: 10.5., 16.5.2017
Počet posluchaček: 8

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy8x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy8x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy8x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Bezchybné. Paní lektorka úžasná. Mluví z praxe. Vše, co řekne, člověk opravdu využije. Velmi velký přínos do práce i života.
    • Velmi pěkný seminář, přínosný, zábavný.
    • Poučné, zábavné, přínosné s mnoha ukázkami z praxe.
    • Přínosný seminář.

Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Rozvoj matematických dovedností v předškolním věku – 1.blok
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: Vráceno 6 dotazníků
Termín konání: 9.5.2017
Mladá Boleslav SŠMB
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 4x
 • ano 2x
 • z části
 • ne
Odborná úroveň lektorky:
 • výborná 6x
 • velmi dobrá
 • nedostatečná
Názornost ze strany lektorky:
 • výborná 6x
 • velmi dobrá
 • nedostatečná
Míra praktických ukázek a osobního ověření:
 • ano 6x
 • částečně
 • ne
Zhodnoťte, prosím, vlastními slovy silné a slabé stránky kurzu ve směru k lektorovi.
(prostředí atd. bude součástí evaluačního dotazníku pořádající organizace).
Silné stránky kurzu:

 • Praktické činnosti, hodící se mi k výuce. Moc děkuji za kurz, konečně kurz k něčemu
 • Bylo to názorné, obohacené o cvičení, písničky, manipulaci s obrázky. Super
 • Výborné ukázky, praktické ke vzdělávacímu programu
 • Názorné hry a názorné ukázky ze strany lektorky
 • Velmi dobrý přednes, zajímavá přednáška, praktické
 • Představení názorných her a příkladů z praxe. pro mne velmi přínosné. Moc děkuji.

Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Motorické hry pro nejen neklidné děti Akce na klíč – Genesia z.s.
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 20
Termín konání: 26.4.2017
PC Most
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 12x
 • ano 8x
 • zčásti
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 19x
 • dobrá 1x
 • průměrná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • nevyplněno

 


Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Od integrace k inkluzi – inkluzivní vzdělávání
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 24, vráceno 21 dotazníků
Termín konání: 12.4.2017
PC Děčín – Litoměřice
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 8x
 • ano 11x
 • zčásti 2x
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 18x
 • dobrá 3x
 • průměrná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • motorické hříčky Bum, plesk
 • nové metody výuky
 • budu používat více kreativity
 • více vnímat potřeby dětí, zvolnit, dát dětem větší prostor pro jejich názory
 • používání kreativních metod, pozitivní motivace
 • získání pozornosti dítěte, zaměření se na děti s ADHD – děti nadané
 • začlením více pohybových chvilek při řízené činnosti
 • komunikativní dovednosti
 • více individuality v praxi, motorické hříčky pro oživení
 • práce s integrovanými žáky – doporučení ŠP nezávazná vždy – cenné informace pro pedagogický kolektiv – týmová spolupráce ( jsem výchovný poradce)
 • získání pozornosti bez křičení, přijímání a začleňování do kolektivu
 • nové metody výuky

 


Souhrn evaluačního dokazníku
Seminář: Motorické hry pro (nejen) neklidné děti

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Místo konání: Česká Lípa
Termín: 29.3.2017
Počet posluchaček: 21, vráceno: 16 dotazníků

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy16x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy16x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy16x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Úžasné, zajímavé, k praxi, budu doporučovat
    • Jsem ráda, že jste pozvali PhDr.Kholovou. Přednáší tak, že výklad má hlavu a patu a je srozumitelný. Moc děkuji.Využiji. Super.
    • Děkuji za úžasný zážitek, spoustu námětů a energie do práce.
    • Velmi přínosné. Děkuji.
    • Úžasné, srozumitelné, přínosné, skvěle připravené. Vřele doporučuji a velmi děkuji.
    • Úžasné.
    • Super. (2x)
    • Výborný kurz, zábavný.
    • Skvělé
    • Skvělá lektorka, promyšlené, výborné

Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Řeč není jen o hláskách – skupinové logoped. cvičení
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 21, vráceno 18 dotazníků
Termín konání: 27.3.2017
PC Děčín
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 12x
 • ano 6x
 • z části
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 17x
 • dobrá 1x
 • průměrná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • didaktické hry na procvičení hlásek Co máme na míse?
 • oromotorická cvičení – říkanky
 • hry v praxi
 • zaměřím se na dechová cvičení, využiji vše
 • artikulační cvičení, pohybové říkanky
 • dechová cvičení s pohybem
 • určitě vše
 • praktické ukázky
 • sluchovou diferenciaci
 • pohybové hry v kombinaci s řečovým cvičením
 • rytmické cvičení, jóga prstů, vytleskávání slabik
 • vyvozování dě,tě,ně u vlastních dětí
 • krokování délky slov

 


Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Motorické hry pro (nejen) neklidné děti
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 24, vráceno 20 dotazníků
Termín konání: 14.3.2017
PC Děčín – Litoměřice
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 11x
 • ano 9x
 • z části 4x
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 20x
 • dobrá
 • průměrná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • všechny
 • pokusím se co nejvíce
 • jednotlivé hry ve třídě i v hodinách TV na ZŠ
 • pohybové aktivity podle situace
 • motorické hry
 • všechny hry dle materiálu
 • říkadla s pohybem
 • Moc pěkný seminář. Výborný pro praxi. Děkuji moc!
 • Všechny hry byly výborné, vyhovující pro naše předškolní děti.
 • Bylo to skvělé.

 


Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Od čmárání ke psaní – rozvoj grafomotoriky v předškolním věku
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 27, vráceno 23 dotazníků
Termín konání: 22.2.2017
PC Most
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 8x
 • ano 11x
 • z části 4x (nebyl pro ZŠ)
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 18x
 • dobrá 3x
 • průměrná 2x
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • uvolňovací cviky, jógu prstů
 • vědomá koordinace těla
 • pracovní listy
 • všechny
 • metodiku
 • motorické hříčky
 • říkanky k procvičení prstů
 • metodiku levorukých dětí
Připomínka 1 paní učitelky Urážely mne narážky na učitele a organizovanost ZŠ.
Pozn.lektorky: v průběhu semináře žádné narážky nezazněly. Uváděla jsem konkrétní a v praxi se stále opakující situace nevhodného chování učitelů k dětem, nerespektování dětské osobnosti napříč stupni vzdělávání tj. od MŠ po SŠ. Nejmenovala jsem konkrétní osoby ani školy. Některé z přítomných posluchaček přidaly své negativní zkušenosti s působením učitelů na jejich vlastní děti.Cílem je zlepšit sebereflexi popř. chcete-li autoevaluaci pedagogů.

 


Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Dvouleté dítě v MŠ – šablona, 24 hodin
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 12
Termín konání: 8.2.-10.2.2017
PC Děčín
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 7x
 • ano 4x
 • z části 1x
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 10x
 • dobrá 2x
 • nedostatečná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • zpívání písně na jedno slovo (slovní ostináta)
 • pohybové chvilky
 • říkanky pro rozvoj artikulace samohlásek
 • hry, říkadla s pohybem
 • zapojím více motivační činnosti, poskytnout dětem více prostoru pro vyjádření názoru
 • zkusím sloučit více činností při seznamování týdenního námětu
 • hry na procvičení rytmu
 • těžko vymezit jednu, postupně vše
 • vše
 • protahovací říkadla
 • naslouchání – poznávání zvuků
 • hodně pohybové aktivity, nápodobu

 


Souhrn evaluačního dokazníku
Seminář: Dvouleté dítě v MŠ

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Termín: 31.1.2017
Počet posluchaček: 11

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy11x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy11x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy10x, speechless 1x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

       • Skvělé!
       • Praktické ukázky.

Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Hry a náměty pro rozvoj pozornosti a paměti
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 14
Termín konání: 22.11.2016
Mladá Boleslav SŠMB
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 5x
 • ano 8x
 • z části 1x
 • ne
Odborná úroveň lektorky:
 • výborná 13x
 • velmi dobrá 1x
 • nedostatečná
Názornost ze strany lektorky:
 • výborná 13x
 • velmi dobrá 1x
 • nedostatečná
Míra praktických ukázek a osobního ověření:
 • ano 13x
 • částečně 1x
 • ne
Zhodnoťte, prosím, vlastními slovy silné a slabé stránky kurzu ve směru k lektorovi.
(prostředí atd. bude součástí evaluačního dotazníku pořádající organizace).
Silné stránky kurzu:

 • malý počet účastníků, čas na osobní dotazy, praktické ukázky, vtipná lektorka
 • lektorka
 • skvělé prostředí, výborná lektorka nové zkušenosti
 • teoretické poznatky
 • bohaté zkušenosti vycházející z praxe lektorky
 • srozumitelnost, teorie i praktické ukázky
 • velmi příjemná lektorka, zajímavý výklad
 • příjemné prostředí, příjemně laděný výklad, zapojení do činností
 • odbornost, praxe, zkušenost lektorky, lidský přístup k posluchačům
 • nabité informacemi, rozšiřující mé znalosti hlouběji, praktické ukázky jsou vždycky prima
 • velké zkušenosti lektorky, předávání s humorem
 • zdravá kritika současného pojetí školství
 • propojení teorie a praktických činností, lidský přístup k účastnicím kurzu, spousta nápadů pro moji praxi v MŠ,
 • nápady, jak zapojit i děti s ADHD, náměty pro pracovní listy
 • Jedno setkání s Vámi mi vynahradí a dá mi víc než celý semestr na vysoké škole.

Požadavky:

 • kopie námětů a her 2x

Pozn. lektorky
Bylo nabídnuto téměř 50 námětů a her jako nápady pro podporu kreativity učitelek. Takové množství je nákladné kopírovat. Ani nebyly tištěné materiály v nabídce kurzu.


Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Vývojová specifika dvouletého dítěte při vřazení do mateřské školy
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 23
Termín konání: 15.11.2016
PC Most
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 14x
 • ano 9x
 • z části
 • ne

Další poznámky:

 • 2x VELKÉ PODĚKOVÁNÍ, Super strávený den se skvělou lektorkou
 • 1x Super spojení teorie s praxí, těším se na další seminář
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 23x
 • dobrá
 • nedostatečná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • cviky na uvolnění
 • pohybové aktivity, veliké míče
 • tisk s různými pomůckami
 • nepoužívat „NE“
 • praktické ukázky a náměty o grafomotoriku

Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Hry a náměty pro rozvoj pozornosti a paměti
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 14, dotazníků vráceno 13
Termín konání: 14.11.2016
Děčín
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 6x
 • ano 6x
 • z části 1x
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 12x
 • dobrá 1x
 • nedostatečná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • motorické hříčky – „bum, plesk“
 • náměty a hry k procvičování pozornosti a paměti
 • důslednost, opakování, individuální přístup
 • humor při výchově a vzdělávání
 • naslouchání – výběr slova ve čteném textu a reakce na něj
 • tuto akci opakovat příští rok – pošlu kolegyni
 • Děkuji, přeji všem tyto semináře

Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Motorické hry pro (nejen) neklidné děti
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 6
Termín konání: 10.11.2016
Ústí nad Labem
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 1x
 • ano 5x
 • z části
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 6x
 • dobrá
 • nedostatečná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • všechno, moc se mi to líbilo
 • Hry s pravolevou orientací
 • metodické hry
 • vše, každá aktivita lze ihned použít

Souhrn evaluačního dokazníku
Seminář: Dítě s ADHD v MŠ

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Termín: 7.11.2016
Počet posluchaček: 9

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy9x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy9x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy9x

 


Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Vývojová specifika dvouletého dítěte při vřazení do mateřské školy
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 34, dotazníků vráceno 27
Termín konání: 25.10.2016
PC Most
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 15x
 • ano 12x
 • z části
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 22x
 • dobrý 5x
 • nedostatečná
 • vtipná 1x
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • praktické náměty pro rozvoj motoriky
 • motorické hry
 • materiály – pracovní náměty
 • je toho tolik, určitě spoustu věcí využiji
 • naprosto všechno
 • retence a eliminace
 • pohybové hry, grafomotorická cvičení
 • říkanky s pohybem
 • cvičení pro rozvoj jemné motoriky – vkládání předmětů do lahve, překvapení v kapse, v pytlíku
 • tělovýchovné chvilky a hry
 • prstové loutky pro nácvik oblékání rukavic
 • žádná negace – nešlapej do louže x pozor, louže
 • vytvářet pohodu! bez tlaku na výkon

Souhrn evaluačního dokazníku
Seminář: Inkluzivní vzdělávání – Od integrace k inkluzi
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Termín: 20.10.2016
Počet posluchaček: 8

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy8x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy8x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy7x, speechless 1x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • pí. Kholová je vynikající lektorka. Kéž by takových lidí – odborníků bylo více – hlavně na důležitých postech.
    • Velká spokojenost – z praxe!
    • Skvělé, pestré, zajímavé

Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Vývojová specifika dvouletého dítěte při vřazení do mateřské školy
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 16, dotazníků vráceno 15
Termín konání: 12.10.2016
Děčín
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 7x
 • ano 7x
 • z části 1x
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborný 11x
 • dobrá 4x
 • nedostatečná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • úplně všechno, zaměřím se na motorická cvičení
 • vše mne inspirovalo
 • úchop příboru – nácvik, změna přístupu
 • venkovní pobyt s dvouletým dítětem
 • využití zakoupených materiálů – pracovní náměty
 • vše přínosné – z praxe do praxe, děkuji
 • rozvoj jemné motoriky u dvouletého dítěte
 • využiji maximum – děkuji
 • motorické dovednosti
 • pohybové hry, grafomotorická cvičení
 • říkanky s pohybem
 • cvičení pro rozvoj jemné motoriky – vkládání předmětů do lahve, překvapení v kapse, v pytlíku, v hoblinách
Poznámky
 • tuto akci opakovat příští rok – pošlu kolegyni
 • seminář pro ministry a ministryně, které vymýšlejí nová pravidla v MŠ

Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Vývojová specifika dvouletého dítěte při vřazení do mateřské školy
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 21
Termín konání: 6.10.2016
PC Most
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 12x
 • ano 9x
 • z části
 • ne
Komentáře: “Jen tak dál!” “Perfektní, perfektní, perfektní!”
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 21x
 • dobrá
 • nedostatečná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • nové pohybové hry
 • hry a náměty pro rozvoj jemné motoriky 2x
 • hry s říkadly 2x
 • grafomotoriku 3x
 • manipulace s předměty, rytmické a taneční improvizace 5x
 • celý metodický materiál
 • konkrétní náměty k činnosti
 • vše

Souhrn evaluačního dokazníku
Seminář: Cvičím tělo,oči, ruce, proto psaní zvládnu lehce ! (SPU II )
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Akce na klíč: PPP Česká Lípa
Termín: 3.10.2016
Počet posluchaček: 21, dotazníků vráceno 17

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy17x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happyhappy1x,  happy12x, speechless 3x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy13x, speechless 3x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Mnohokrát děkuji, bylo to velmi pěkné
    • Lektorka je skvělý praktik
    • Velké množství praktických ukázek hodnotím velmi pozitivně a přínosně
    • Velmi inspirativní, mnohokrát děkuji

Souhrn evaluačního dokazníku
Seminář: Od her a hádanek na stránky čítanek (SPU I.)
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Akce na klíč: PPP Česká Lípa
Termín: 19.9. 2016
Počet posluchaček: 21

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy18x, speechless 1x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy19x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy16x, speechless 3x

Postřehy – připomínky ke kurzu:

    • Skvělé, poučné, zábavné. Výborné do praxe.
    • Velké  zkušenosti lektorky z praxe.
    • Mnoho poznatků v krátkém čase.
    • Výborné, těším se na příště.

Souhrn evaluačních dotazníků ke kurzu Letní semináře pro nadšené pedagogy, pořádaného 25.-27. 7. 2016 ve Smržovce:

Vzdělávací program/ kurz
Letní semináře pro nadšené pedagogy
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Termín konání: 25.-27. 7. 2016
SŠMB / Smržovka

1.seminář: Řeč není jen o hláskách

Počet posluchačů: 13, vráceno 13
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 2x
 • ano 11x
 • s výhradami
 • ne
Odborná úroveň lektorky
 • výborná 11x
 • velmi dobrá 2x
 • nedostatečná
Názornost ze strany lektorky
 • výborná 9x
 • velmi dobrá 4x
 • nedostatečná
Míra praktických ukázek a osobního ověření
 • výborná 10x
 • velmi dobrá 3x
 • nedostatečná
Zhodnoťte, prosím, vlastními slovy silné a slabé stránky kurzu ve směru k lektorovi.
(prostředí atd. bude součástí evaluačního dotazníku pořádající organizace).Děkuji.
Silné stránky kurzu:

 • skvělé hry, vtipné, zábavné
 • praktické ukázky, vyvozování hlásek + zapojení do běžných aktivit
 • nenásilné zapojení všech účastníků kurzu
 • velká názornost propojená praxí, zábavné hry, ukázky
 • názorné ukázky, okamžitá zpětná vazba, dostatek materiálu
 • SUPER, poznatky z praxe, díky

Slabé stránky kurzu:

 • ocenila bych větší materiálovou podporu

2. seminář: Význam HPČ pro děti s NKS

Počet posluchačů: 13, vráceno 13
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 3x
 • ano 10x
 • s výhradami
 • ne
Odborná úroveň lektorky
 • výborná 11x
 • velmi dobrá 2x
 • nedostatečná
Názornost ze strany lektorky
 • výborná 10x
 • velmi dobrá 3x
 • nedostatečná
Míra praktických ukázek a osobního ověření
 • výborná 10x
 • velmi dobrá 3x
 • nedostatečná
Zhodnoťte, prosím, vlastními slovy silné a slabé stránky kurzu ve směru k lektorovi.
(prostředí atd. bude součástí evaluačního dotazníku pořádající organizace).Děkuji.
Silné stránky kurzu:

 • praktické ukázky s náměty
 • spokojenost
 • názornost lektora
 • zkušenost a praxe lektorky
 • další nápady pro mou práci
 • v lektorce, obsah školení
 • velké zkušenosti lektorky, praktické ukázky

Slabé stránky kurzu:

 • nedostatek tištěných materiálů k praktickým ukázkám – básně, písně

3. seminář: Od čmárání ke psaní

Počet posluchačů: 13, vráceno 10
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 3x
 • ano 7x
 • s výhradami
 • ne
Odborná úroveň lektorky
 • výborná 7x
 • velmi dobrá 3x
 • nedostatečná
Názornost ze strany lektorky
 • výborná 7x
 • velmi dobrá 3x
 • nedostatečná
Míra praktických ukázek a osobního ověření
 • výborná 9x
 • velmi dobrá 1x
 • nedostatečná
Zhodnoťte, prosím, vlastními slovy silné a slabé stránky kurzu ve směru k lektorovi.
(prostředí atd. bude součástí evaluačního dotazníku pořádající organizace).Děkuji.
Silné stránky kurzu:

 • odborné znalosti lektorky na vysoké úrovni spojené s praktickými ukázkami, zážitky z praxe
 • malý počet posluchačů a tudíž blízký osobní kontakt
 • doplňující vlastní zkušenosti
 • letitá praxe, odborná kvalifikace lektorky, optimismus a kreativita lektorky
 • obsah školení – důležité oblasti rozvoje – praktické ukázky, náměty

Slabé stránky kurzu:


Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Předčtenářská gramotnost
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 28, dotazníků vráceno 16 (koordinátorka nezajistila dostatečný počet dotazníků)
Termín konání: 26.5.2016
PC Děčín – Litoměřice
Splnil program Vaše očekávání:
 • úžasné 1x
 • nad očekávání 8x
 • ano 7x
 • z části
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 16x
 • dobrá
 • nedostatečná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • všechny hry a zkušenosti ze semináře, veškeré získané informace
 • činnosti k rozvoji schopnosti naslouchání
 • sluchové hry při četbě, hry s textem, slovní ostinata
 • určování délky slov v prostoru, pomocí provázku, krokování
 • rozlišovat věci živé x neživé, chápání rodu
 • nebudu užívat neadekvátní výrazy“ první stoleček se jde vyčůrat“
 • potvrdila jsem si, že jedu správně, budu pokračovat. Moje instinkty ohledně RVP se nemýlily, jen aby to někdo zarazil tam nahoře co nejdříve a také na SPgŠ – chudáci studenti. Používání „selského rozumu“ je dobrá cesta.
Poznámky

19.05.2016, 09:51
Předmět: motoricke hry

Pouzivame denne Vas material. Detem se motoricke hry moc libi. Moc
dekujeme a tesime se na dalsi hry a rikadla napr. Rozdelena do rocniho
obdobi.
MS Most


Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Předčtenářská gramotnost
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 23, dotazníků vráceno 21
Termín konání: 10.5.2016
Děčín
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 11x
 • ano 9x
 • z části 1x
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 20x
 • dobrá 1x
 • nedostatečná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • malované čtení
 • skládání vět a rýmy
 • porovnávání délky vět
 • hrátky se slovy
 • cílenou práci s obrázky
 • aktivity pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání
 • práci s tělem
 • názorné ukázky
 • předjímání a předvídání dětí – vlastní příběhy
 • nadřazené kategorie – obrázky
 • rozbor věty
 • slovní ostinato
 • metodický materiál PhDr. Kholové
 • řazení obrázků – hry
 • činnosti pro orientaci zleva doprava – v řádku i ve sloupečku, mřížky
 • hudební hry
Poznámky
 • další témata s pí. dr. Kholovou
 • Po 33 letech praxe jsem se dopracovala k podobnému pohledu na ČG jako paní lektorka a zjišťuji, že s dětmi v tomto směru snad pracuji správně. Hned využiji nové náměty.
 • vše názorně prožitkově vyzkoušeno

Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Hry a náměty pro rozvoj pozornosti a paměti
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 29, dotazníků vráceno 25
Termín konání: 28.4.2016
PC Most
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 10x
 • ano 15x
 • s výhradami
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 24x
 • dobrá 1x
 • nedostatečná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • všechny hry a zkušenosti ze semináře, veškeré získané informace
 • hry pro rozvoj pozornosti, hry s pohybem, které zde byly prezentovány
 • praktické příklady: náměty pro hry, pohybově rytmické aktivity, konkrétní ukázky her,
  rytmizace, nácvik textů pomocí neverbálních gest
 • motorické hry – práce s prsty
 • rytmické a pohybové vložky mezi soustředěním a učením
 • pracovní listy
 • hry využiji ve své třídě, obeznámím s nimi své kolegyně a svou dceru – matku mého vnuka, jeho učitelka má k dětem špatný přístup
 • seminář tohoto typu by měly povinně absolvovat všechny uč. MŠ a 1. stupně ZŠ.
Připomínky
 • Nabídnout sborník pracovních listů a námětů

25.4.2016, 09:15
Výňatek z evaluačního dotazníku k lekci Od čmárání ke psaní (Grafomotorika), konané dne 19.4.2016 v Ústí n.L.

Zpětné vazby: celkem 16

Akce splnila očekávání:
nad očekávání – 7x
ano – 9x

Hodnocení celkového výkonu lektora:
výborný – 15x
dobrý – 1x

Kterou aktivitu ihned v praxi použijete:
– cvičení prstů, jóga prstů – 4x
– hlavně motivace, a vývojovost
– vše
– některé hry a poznatky
– motivační hry před graf.činnosti
– prožití grafického cviku pohybem
– rytmické hry na tělo
– posilování hrubé motoriky
– rytmizace, hry s rukama, tleskání, pleskání a pod.
– pohybové hry, uvolňovací cviky
– konkrétní grafom. cviky
– pohybové aktivity ke grafomotorice


14.4.2016, 11:15
Výňatek z evaluačního dotazníku k lekci Motorické hry pro (nejen) neklidné děti, konané dne 29.3.2016 v Litoměřicích.

Zpětné vazby: celkem 19

Akce splnila očekávání:
nad očekávání – 8x
ano – 9x
zčásti – 2x

Hodnocení celkového výkonu lektora:
výborný – 17x
dobrý -  2x

Kterou aktivitu ihned v praxipoužijete:
– motorické hry
– orientace v prostoru – 6x
– na výlet
– většinu her – 2x
– hry pro rovnováhu – 2x
– hry s říkadly
– praktické hry
– všechny – 4x
– hry na procvičení pravé a levéstrany
– vnímání tělového schématu – oblékámese
– pohybové chvilky
– ruce a nohy


Souhrn evaluačního dokazníku
Seminář: Osobnost a vztahy dítěte v kresbě (emoční a sociální vývoj dítěte).
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Termín: 21.3.2016
Počet posluchaček: 8

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy8x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy8x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy8x

Postřehy – připomínky ke kurzu:
• Děkuji. Přínosné.
• Jsem spokojena jako vždy.


Souhrn evaluačního dokazníku

Vzdělávací program/kurz: Motorické hry pro (nejen) neklidné děti
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 27, dotazníků vráceno 22
Termín konání: 17.3.2016
Děčín
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 10x
 • ano 10x
 • s výhradami 2x
 • ne
Hodnocení celkového výkonu lektora
 • výborná 20x
 • dobrá 2x
 • nedostatečná
Kterou aktivitu ihned využijete v praxi
 • všechny 6x
 • orientace v prostoru
 • hra Na výlet 4x
 • hra v ranním kruhu
 • hru na tělové schéma – Oblékání 2x
 • hru Na Kouzelníka Lesníčka 4x
 • hry s pravolevou orientací
Připomínky
 • Sborník her by měl být v ceně kurzu

Souhrn evaluačního dokazníku
Seminář: Motorické hry pro (nejen) neklidné děti.
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Termín: 29.2.2016
Počet posluchaček: 16

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy16x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy16x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy16x

Postřehy – připomínky ke kurzu:
• Opět skvělé! Děkuji.
• Příjemné, praktické.
• Hezké motivační říkanky a melodizace.


01.03.2016, 15:17

Dobrý den,
ráda bych Vám ještě jednou poděkovala za včerejší kurz. Opět jsem odcházela s pocitem spokojenosti a dobré nálady. Hry jsem hned týž den vyzkoušela se svými holkami doma a bylo to super odpoledne plné pohybu :o )
Děkuji a těším se na dalším kurzu: Speciální pedagogická diagnostika dítěte – osobnost a vztahy dítěte v kresbě, na který jsem se právě přihlásila:o)
S přáním krásného dne,
Holubová V.

Reference se vztahuje k přednášce “Motorické hry pro (nejen) neklidné děti”, která se konala 29.2.2016 v Liberci.


Souhrn evaluačního dokazníku
Seminář: Efektivní komunikace s dětmi
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Termín: 28.1.2016
Počet posluchaček: 17

Vyhodnocení kurzu: (happy,speechless,sad)
1. Obsahová stránka (námět, obsah): happy16x ,speechless 1x
2. Úroveň lektora (odbornost, přednes): happy17x
3. Osobní přínos, využitelnost v praxi: happy14x, speechless 3x

Postřehy – připomínky ke kurzu:
• U této lektorky jsem spokojena vždy.
• Opět skvělé!
• Nemám žádné připomínky, kurz se mi velice líbil.
• Vzhledem k tématu bych ocenila větší časovou dotaci.
• Více seminářů s PhDr. Kholovou.


Souhrn evaluačního dotazníku ke kurzu Motorické hry pro (nejen) neklidné děti, pořádaného 26.11.2015 v Liberci:

Vzdělávací program/ kurz
Motorické hry pro (nejen) neklidné děti
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 17
Termín konání: 26.11.2015
CVLK Liberec
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 11x
 • ano 6x
 • s výhradami
 • ne
Odborná úroveň lektorky
 • výborná 17x
 • velmi dobrá
 • nedostatečná
Názornost ze strany lektorky
 • výborná 17x
 • velmi dobrá
 • nedostatečná
Míra praktických ukázek a osobního ověření
 • výborná 17x
 • velmi dobrá
 • nedostatečná
Zhodnoťte, prosím, vlastními slovy silné a slabé stránky kurzu ve směru k lektorovi.
(prostředí atd. bude součástí evaluačního dotazníku pořádající organizace).Děkuji.
Silné stránky kurzu:

 • SUPER, poznatky z praxe, díky
 • Úžasný přednes a předvádění her
 • praktické návody z praxe
 • praktická stránka
 • názornost, postřehy z praxe
 • přínosné
 • velmi silné emoční, lektorka má srdce na dlani
 • osobnost, přístup, osobní názory
 • prožitek
 • přístup, znalosti, zkušenosti, praxe
 • názornost, uvedení do praxe, nové říkanky, jednoduché pohyby, srozumitelnost, vysvětlení do hloubky, já děkuji
 • lektorka je výborná, udrží pozornost posluchačů, mě to s ní bavilo, inspirativní po všech stránkách, názorné, dobře využitelné v praxi
 • velká a praktická použitelnost v MŠ
 • výborná použitelnost

Slabé stránky kurzu:

 • byl krátký – málo času

Souhrn evaluačního dotazníku ke kurzu Osobnost a vztahy dítěte v kresbě, pořádaného 24.11.2015 v Mladé Boleslavi:

Vzdělávací program/ kurz
Osobnost a vztahy dítěte v kresbě
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 9
Termín konání: 24.11.2015
Mladá Boleslav SŠMB
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 7x
 • ano 2x
 • s výhradami
 • ne
Odborná úroveň lektorky
 • výborná 8x
 • velmi dobrá 1x
 • nedostatečná
Názornost ze strany lektorky
 • výborná 7x
 • velmi dobrá 2x
 • nedostatečná
Míra praktických ukázek a osobního ověření
 • výborná 9x
 • velmi dobrá
 • nedostatečná
Zhodnoťte, prosím, vlastními slovy silné a slabé stránky kurzu ve směru k lektorovi.
(prostředí atd. bude součástí evaluačního dotazníku pořádající organizace).Děkuji.
Silné stránky kurzu:

 • z praxe, názorné ukázky, opravdu na vysoké úrovni, doporučím pí. ředitelce, děkuji
 • seminář mě moc obohatil, děkuji a doufám, že budu mít ještě možnost si Vás někdy poslechnout
 • praktičnost, názornost, návaznost na praxi, odborná fundovanost lektorky
 • osobnost lektorky, obsahová stránka semináře, poznatky z praxe
 • člověka to donutí zamyslet se nad svým výkladem vůči dítěti
 • nad svým hodnocením, zamýšlení se sami nad sebou, co člověk často v praxi dělá špatně
 • velmi obsáhlá přednáška, kvalitou přesahující rámec jednoho dne, je pro velmi podnětná v mnoha směrech

Slabé stránky kurzu:

 • myslím, že toto téma je tak obsáhlé, že si zaslouží mnohem více času

Souhrn evaluačního dotazníku ke kurzu prevence poruch výslovnosti a OVŘ, pořádaného 6.10. – 14.11.2015 v Pardubicích:

Vzdělávací program/ kurz
Prevence poruch výslovnosti a OVŘ (40 hodin)
Lektorka: PhDr.Kholová Zdeňka
Počet posluchačů: 14
Termín konání: 6.10. – 14.11. 2015
Pardubice
Splnil program Vaše očekávání:
 • nad očekávání 2x
 • ano 11x
 • s výhradami 1x
 • ne
Odborná úroveň lektorky
 • výborná 14x
 • velmi dobrá
 • nedostatečná
Názornost ze strany lektorky
 • výborná 10x
 • velmi dobrá 4x
 • nedostatečná
Míra praktických ukázek a osobního ověření
 • výborná 11x
 • velmi dobrá 3x
 • nedostatečná
Zhodnoťte, prosím, vlastními slovy silné a slabé stránky kurzu ve směru k lektorovi.
(prostředí atd. bude součástí evaluačního dotazníku pořádající organizace).Děkuji.
Silné stránky kurzu:

 • názornost
 • lektor s dlouholetou praxí, ne jen teoretik, podložené zkušenosti z praxe, praktické náměty pro praxi
 • profesionalita a odbornost lektorky, příklady z praxe, poutavé předávání informací, praktické vyzkoušení, jasné vysvětlení a objasnění pojmů
 • předání cenných rad do života i do praxe
 • odbornost, názornost, praktické ukázky
 • zkušenosti a praxe lektora
 • praktické ukázky, zkušenosti lektora
 • odbornost lektorky, praktické ukázky z praxe
 • profesionalita, ukázky z praxe, informovanost, spoustu nového materiálu a nápadů, perfektní ukázky, rozptýlení formou her vhodných i v praxi, když už i dospělý člověk nevnímá. VELMI VÁM DĚKUJI.
 • odbornost lektorky, hodně praktických námětů ověřených v praxi
 • poznatky z vlastní praxe, ne jen teorie, praktické ukázky, vše vyzkoušeno na sobě či na kolegyních
 • odbornost pí. Kholové, spousta informací, příjemná atmosféra kurzu
 • praktické ukázky, dostatečné vysvětlení
 • paní lektorce děkuji za seminář, poznatky a zkušenosti užiji ve své praxi

Slabé stránky kurzu:

 • mohlo by být více praktických ukázek s dětmi pro představu
 • uvítala bych více námětů pro logopedické chvilky (je obsahem jiného semináře)
 • uvítala bych více her pro společné logopedické chvilky v MŠ

Fotografie ze závěru kurzu


11.11.2015, 17:11

Výňatek z evaluačního dotazníku k lekci Řeč není jen o hláskách, konané dne 5.11.2015 v Ústí n.L.

Zpětné vazby: celkem 14 – Ústí nad Labem

Akce splnila očekávání:
– nad očekávání 9x
– ano 5x
Hodnocení celkového výkonu lektora:
– výborný 14x
Kterou aktivitu ihned v praxi použijete:
– vše 3x
– říkadla, hry s pohybem
– hry, emoční náboj! 2x
– říkanky, hry
– komplexní nácvik, výuku hlásek
– jógu prstů – 2x, dramatizaci auta a další – podle knihy “Brousek…”
– zásobník říkadel
– uvedu do praxe zakoupený metod. materiál, práce s textem a pohyb
– slova a jejich zdrobněliny s rytmizací a poznáváním rýmů
– praktické hry – téměř všechny
– skupinová hra podle básně


28.07.2015, 23:05

Dobrý večer,
Fotky mi byly doručeny. Mockrát děkuji, mám moc hezkou vzpomínku. Bylo to s Vámi velmi pěkné.
S velkým pozdravem,
Adéla Raisová

Reference se vztahuje ke kurzu Prevence poruch výslovnosti a OVŘ, konaného ve dnech 19.-24.7.2015 ve Smržovce.


Výňatek z evaluačního dotazníku ke kurzu Prevence poruch výslovnosti a OVŘ, konaného ve dnech 19.-24.7.2015 ve Smržovce:


Zhodnoťte následující aspekty:
Obsah kurzu (odpovídalo anotaci): 6x 1 (výborné)
Podpůrné materiály ke kurzu: 6x 1 (výborné)
Stavba programu: 6x 1 (výborné)
Přednes lektorky: 6x 1 (výborné)
Odborná úroveň lektorky: 6x 1 (výborné)
Názornost ze strany lektorky: 6x 1 (výborné)
Srozumitelné předání obsahu: 6x 1 (výborné)

Byl během kurzu prostor k diskuzi či otázkám?
Ano (6x)

Ne

Splnil kurz Vaše očekávání?
Ano (6x)

Spíše ano
Spíše ne
Ne

Jak hodnotíte celkovou úroveň kurzu?
Výborná (6x)

Chvalitebná
Dobrá
Dostačující
Nedostačující

V čem spatřujete silné stránky kurzu?
„Vynikající odborná úroveň lektorky! Příjemné prostředí. Možnost konzultace. Výborný kolektiv. Pohoda. Úžasný pan kuchař – strava.“
„V osobnosti paní lektorky.“
„Kurz byl výborný. Paní lektorka skvěle vedla celý kurz. Ubytování, stravování a personál bylo také skvělé.“
„Praktičnost, intenzita. Příjemný a ochotný personál.“
„Z kurzu jsem nesmírně nadšená. Hlavně a především díky znalostem a zkušenostem lektorky.“

__________________________________________________

Výňatek z elektronického evaluačního dotazníku k přednášce Rozvoj matematických představ v předškolním věku, konané dne 21.5.15 v Mladé Boleslavi:

V čem spatřujete silné stránky školení?
– Příjemná lektorka s mnohaletou praxí, která ví o čem hovoří a její zkušenosti určitě využiji nejen ve svém zaměstnání, ale i výchově svých dětí.
– Skvělé názornosti, vysvětlení pro praxi, výborné vysvětlení od paní lektorky
– Velice jsem ocenila vysokou odbornost paní lektorky, její zapálení pro práci s dětmi. Podělila se s námi o své mnohaleté zkušenosti v předškolním vzdělávání. Máme mnoho námětů pro konkrétní práci ve své praxi. Paní lektorka také poukázala na slabiny současného školského systému.

__________________________________________________

05.05.2015

Tak zdravím z Děčína, doufám, že cesta do Liberce byla dobrá…

Zpětné vazby: celkem 18

Akce splnila očekávání:
nad očekávání -7x
ano -11x

Hodnocení celkového výkonu lektora:
výborný -17x
dobrý – 1x

Kterou aktivitu ihned v praxi použijete:
– praktické náměty
– líbil se mi tiskopis na IVP
– vyšetření laterality – akustické prvky
– zakoupené metodiky, obrazový materiál
– práce (celkově) s dětmi, nové nápady a náměty
– zásady logopedické péče – práce s obrázky
– metodické materiály, konkrétní pracovní listy 2x
– pohybové aktivity pro rozvoj hrubé motoriky, četnější předpřípravné artikulační cvičení, motorika mluvidel
– pracovní listy
– určitě většinu, jsem ráda za praktickou část, ta mi velmi pomůže
– téměř vše
– komplexní přístup na základě poznatků z tohoto semináře

Mějte prima dny

Hanka A.

Reference se vztahuje k přednášce Vývojová dysfázie, akce 5.5.2015 v Litoměřicích.

__________________________________________________

22.04.2015, 08:28

Dobrý večer, paní doktorko,

doufám, že cesta zpět do Liberce byla únosná.

Zpětné vazby: celkem 25

Akce splnila očekávání:
nad očekávání – 9x
ano – 14x
zčásti – 2x

Hodnocení celkového výkonu lektora:
výborný – 22x
dobrý – 3x

Kterou aktivitu ihned v praxi použijete:
– pohybovou aktivitu, dechové cvičení
dělení slov na hlásky a slabiky, které dítě zná a k nim přidává další dle vzoru pe-sss
– více (denně) rozvíjení hrubé motoriky – 2x
– dechové cvičení – 3x, používání zvuků – ččč – míč – 2x; sluchové cvičení – rozlišování hlásek
– nácvik správného dýchání 2x, oromotorika
– rozvíjení i hrubé motoriky u dysfatiků
– metodické cviky slov
– metodické návody pro práci s dětmi 2x
– budeme “krájet” slovíčka
– diagnostiku
– více názorných pomůcek

Připomínka – Přednášející má jistě mnoho zkušeností a praktických poznatků – ale málo předala posluchačkám, velmi málo nápadů do praxe – spíš byla teorie; očekávala jsem víc námětů do praxe
Připomínka 2 – Děkuji paní lektorce a smekám před šíří znalostí, uměním zaujatě interpretovat, předat své zkušenosti a znalosti

Na viděnou 5. 5. opět v DC na AN

Hanka Aubrechtová

Akce se vztahuje k přednášce Vývojová dysfázie – proběhla 21.4.2015 v Děčíně.

__________________________________________________

16.04.2015, 14:20

Vážená paní Kholová, ještě jste v Mostu na nádraží a já Vám zasílám hodnocení. Je výborné. Děkujeme.

Název akce: Dítě s ADHD v MŠ
Datum: 16. 4. 2015
DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Splnila akce Vaše očekávání?
10 x nad očekávání
4x ano
□ zčásti
□ ne

Jak hodnotíte celkový výkon lektora?
13 x výborný
1x dobrý
□ průměrný
□ špatný
□ nevyhovující

Těšíme se na podzimní a následně jarní spolupráci.
Pěkné a spokojené dny.

Mgr. Alena Andrejsová
Pedagogické centrum, zařízení pro DVPP, o.p.s.
Pionýrů 2806
434 01 Most
__________________________________________________

07.04.2015, 12:37

Dobrý den, paní doktorko,
zasílám evaluaci semináře [...]

V čem spatřujete silné stránky školení?
Využití v praxi.
Výborná lektorka.
Pomohlo mi ujasnit si co děláme dobře, co bude dobré pozměnit. Školení bylo hodně zaměřené na praxi, oceňuji i metodický materiál.
Velmi se mi to líbilo. Úžasné poznatky a podpora od pí. lektorky. Ráda navštívím znovu. Velmi dlouho budu čerpat z poznatků a nápadu z toho to školení.
Zkušenosti lektorky pocházejí z osobní praxe.
V silné osobnosti lektorky vycházející i ze znalostí z praxe vše bylo perfektně vysvětleno a hlavně praktické.
[...]

S pozdravem a přáním hezkého dne

Naďa Kuhnová

Hodnocení se vztahuje k přednášce “Od čmárání ke psaní”, která se konala 19.3. v Mladé Boleslavi.
__________________________________________________

02.04.2015, 11:23

Dobré dopoledne, paní doktorko,

[...]
A teď k včerejšímu hodnocení.

Celkem odevzdaných zpětných vazeb: 23

Akce splnila očekávání:
nad očekávání -16x ano – 7x

Hodnocení celkového výkonulektora:
výborný – 23x

Kterou aktivitu ihned v praxipoužijete:
– namotávání na cívku
– věšení prádla za kolíčky, zapínání zipů různétloušťky
– motivaci při grafomotor. cvičení, přístup klevákům
– jóga prstů 6x
– dechová cvičení
– procvičení grafomotor. na zemi a její rytmizace3x
– vlastně vše, co jsem se dozvěděla
– grafomotor. cvičení 2x
– vyzkoušet si všechno prostorově názorně
– zapojení říkanek a her před grafomotor. PL
– provlékání jehly s bavlnkou papírem
[...]

Hanka Aubrechtová

Hodnocení se vztahuje k přednášce “Od čmárání ke psaní – rozvoj grafomotoriky v předškolním věku”, Děčín, 1.4.2015.

__________________________________________________

Výňatek z elektronického evaluačního dotazníku z kurzu Prevence poruch výslovnosti a OVŘ, konaného v termínu od 4.11. do 6.12.2014 v Pardubicích pro SŠMB Mladá Boleslav:

V čem spatřujete silné stránky kurzu?
V odbornosti lektorky, včetně její praxe. V osobnosti a erudovanosti lektorky. V nabytí znalostí a praktických dovedností a jejich přímé použití v každodenní práci s dětmi ve třídě. Nejsilnější stránkou kurzu byla odbornost lektora, její lidský přístup a praktické vysvětlení. Uvítala bych jakékoliv proškolení od této pí. lektorky. Je praktik!!! Zná jak problematiku MŠ, tak odbornost logopedie a vše co s tím souvisí: hrubá motorika, jemná motorika, atd.
__________________________________________________

8.12.2014

Moc děkuji. Obdivovala jsem Vaši erudovanost a vědomosti a hlavně jste mě nakopla, že se musím dál vzdělávat. Určitě se ozvu. Dobiášová

Reference se vztahuje ke kurzu Prevence poruch výslovnosti a OVŘ, konaného v termínu od 4.11. do 6.12.2014 v Pardubicích pro SŠMB Mladá Boleslav.
__________________________________________________

8.12.2014

Paní doktorko Kholová, Váš kurz určitě splnil mé očekávání. Jsem ráda, že jsem ho mohla absolvovat. Přeji Vám krásný zbytek večera. Dopitová

Reference se vztahuje ke kurzu Prevence poruch výslovnosti a OVŘ, konaného v termínu od 4.11. do 6.12.2014 v Pardubicích pro SŠMB Mladá Boleslav.
__________________________________________________

05.12.2014, 11:01

Hezké páteční dopoledne, paní doktorko,

[...]

Zhodnocení OVŘ:

Celkem 17 dotazníků, z toho 6 bylo s akcí spokojených nad očekávání, ostaní spokojené.
Všechny hodnotí výkon lektorky jako výborný.

Kterou věc či aktivitu ve své praxi hned použijete:
– metodický materiál 2x
– hry z praxe, posloupnost práce s dítětem
– rytmizace a melodizace
– hry, dramatiku, opakování, tipy pro praxi – písně, básně, cit. prozření
– praktické ukázky
– dnešní poznatky
– co nejvíce
– vše uplatním ve své praxi
– konkrétní hry
– motivační říkanky

Hanka Aubrechtová, PC Děčín

Reference se týká semináře Opožděný vývoj řeči – rozvoj komunikačních schopností, konaného dne 25.11.2014 v Litoměřicích.
__________________________________________________

16.10.2014, 07:45

Vážená paní Kholová,

Jsem opravdu velmi spokojená. Obzvláště ta Vaše poslední přednáška mne “dostala” :-) , že jsem se neudržela a bez dovolení jsem Vás musela na rozloučenou obejmout. Za to se Vám velmi omlouvám, ale bylo to spontánní.
Mějte krásný den.

S úctou
I.Posseltová – ředitelka MŠ Klíček

Reference se vztahuje k akci Besedy s logopedem.
__________________________________________________

27.05.2014, 10:33

Moc děkuji za přínosné informace, inspiraci a podporu, jste super…:-)

Jana

Reference se vztahuje k  přednášce Význam hudebně pohybových činností pro děti s NKS, konané 26.5.2014 v Pedagogickém centru Most

__________________________________________________

14.05.2014, 20:33

Seminář ,,Od čmárání ke psaní” zabývající se rozvojem grafomotoriky předškolních dětí byl ucelený, srozumitelný a přehledný. O jeho přínosu pro mou odbornou kvalifikaci není pochyb. Poskytl mi nové náměty a postupy pro mou další práci s dětmi.

Děkuji za něj a těším se na další.

Přednášející PhDr. Zdeňka Kholová měla profesionální a příjemné vystupování.

__________________________________________________

26.4.2014, 18:22

Dobrý den,

zúčastnila jsem se Semináře od čmárání ke psaní v Hradci Králové – děkuji za předání vědomostí a inspirace. Opět jsem se dozvěděla plno nového. Hlavně děkuji za předání metodiky – jak vést leváky.
Přeji Vám hodně elánu do Vaší záslužné práce.

Cacková M.
ZŠ a MŠ Horní Heřmanice
__________________________________________________

22.4.2014, 10:10

Krásné povelikonoční úterý, paní doktorko,

doufám, že jste si svátky příjemně užila, počasí bylo dobré, určitě ani u vás nesněžilo.

Ze zpětné vazby od účastnic vyplynulo:

Splnila akce vaše očekávání?:
Nad očekávání – 10x
Ano – 9x
Zčásti – 1x

Kterou jednu věc (aktivitu) ve své praxi ihned použijete?
– více respektovat pocity dětí
– probrat konflikt mezi dětmi v kruhu se všemi účastníky
– řešení problému mezi dětmi
– slovo
– společně s dětmi zhodnotit důsledky při porušení nastavených pravidel
– snažit se nepoužívat některá hodnocení, kerá byla uvedena
– poskytnutí informací, vzkaz
– vlaštovka pro úklid hraček
– parlament
– efektivní komunikaci v práci i doma
– více naslouchat dětem
– respektování pocitů druhých

Jak hodnotíte celkový výkon přednášejícího?
Výborný – 18x
Dobrý (druhý nejlepší) – 2x

Z mé strany je hodnocení výborné. Já si jen tak vždycky říkám, že vzdělávat by se hlavně měli rodiče (jenže ti, kteří by to nejvíc potřebovali by na něj stejně nepřišli). Také by bylo vajn, kdyby už přestalo platit obecně rozšířené vědomí, že děti jsou “prázdné nádoby” a je potřeba je “vychovat”, jinak budou špatné, a “vzdělat”, jinak nebudou nic vědět…

Přeji krásné sluníčkové dny a loučím se pozdravem Karla Vágnera – Mějte se a smějte se

Hanka Aubrechtová

Reference se vztahuje k programu Efektivní komunikace s dětmi, která se konala 17.4.2014 v Děčíně.

__________________________________________________

3.4.2014, 11:24

Dobrý den, vážená paní doktorko,

ráda bych Vám ještě jednou poděkovala za vynikající včerejší seminář. Škoda, že mi bohužel čas nedovolil se ho také zúčastnit přímo, jen občas jsem se zaposlouchala do Vašeho výkladu.
Přeji krásné dny.

Alena Andrejsová
Pedagogické centrum Most
Pionýrů 2806
434 01 Most

Vztahuje se k přednášce Řeč není jen o hláskách, která se konala 2.4.2014 v Mostu.
__________________________________________________

11.3.2014, 16:11

Vážena paní doktorko,

moc Vám děkuji. Kurz byl pro mě rozhodně obohacením a doufám, že mi certifikát a znalosti, které jsem díky kurzu získala, pomohou při hledání nové práce.
Ještě jednou děkuji a doufám v další setkání.

Hezký den
Bc. Hana Masopustová

Reference se vztahuje k e-learningovému kurzu Autismus jako způsob bytí

__________________________________________________

28.12.2013, 22:42

Dobrý večer paní doktorko,

děkuji Vám za velmi vstřícné, podnětné školení, které jsem s Vámi absolvovala v Pardubicích. Na každé setkání jsem se velmi těšila a pokaždé bylo plno nového. I když jsem již absolvovala jinde toto vzdělávání, tak zde byla PRAXE ve všem. Což velmi, velmi oceňuji. Děkuji Vám za vše a hlavně za tu chuť jít dále a neztrácet hlavu…

Děkuji
Cacková Marcela

Reference se vztahuje ke kurzu Logopedický asistent, pořádaného od října do listopadu 2013 Centrem celoživotního vzdělávání v Pardubicích.
__________________________________________________

09.12.2013, 10:57

Dobrý den paní doktorko Kholová,

protože jsem se z osobních důvodů v sobotu již nedostavila na poslední seminář s Vámi a též nerozloučila, činím tak alespoň touto cestou.
Dovolte mi moc poděkovat za všechny Vaše předané zkušenosti a popřát Vám mnoho trpělivosti, energie a hlavně hodně zdraví a rodinné pohody v celém příštím roce 2014. Budu se těšit na shledání s Vámi – jste prostě úžasná!

S pozdravem
Zdena Olivová ze školení z Pardubic

Reference se vztahuje ke kurzu Logopedický preventista, pořádaném na Centru celoživotního vzdělávání v Pardubicích.
__________________________________________________

25.03.2013, 09:20

Dobrý den paní doktorko,

děkuji moc. Kurz byl velmi zajímavý, ač se této problematice věnuji, dozvěděla jsem se velmi mnoho nových informací a testy byly docela náročné, což se mi velmi líbilo.

Děkuji moc a jsem moc ráda, že jsem tento kurz absolvala.
Renata Horáčková

Reference se vztahuje k e-learningovému kurzu “Autismus jako způsob bytí“.
__________________________________________________

04.02.2013, 17:08

Na základě evaluačních dotazníků byl Váš seminář velice zdařilý, účastnice si jej velice pochvalovaly, byl velice zajímavý a velice přínosný k jejich práci. Přípravu lektora hodnotily všechny účastnice za 1 a obsah semináře  hodnotily účastnice také za 1. Nebylo vůbec co k vytknutí.

Ivana Kűhnelová
manažer vzdělávací nabídky
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje,
příspěvková organizace

Centrum vzdělanosti Libereckého Kraje

Reference se vztahuje k přednášce “Význam hudebně pohybových činností pro děti s narušenou komunikační schopností”, která se konala dne 24.1. 2013 v Liberci.

__________________________________________________

06.1.2013, 18:26

Dobrý den!

Ráda bych tímto způsobem poděkovala za informace,kterých se mi dostalo na Vámi vedeném kurzu “LOGOPEDICKÝ PREVENTISTA”. Za Vaše praktické ukázky,ale především lidství,porozumění a radost kterou jste dala a dáváte desítkám dětí,kterým svou pomocí vstupujete do života. Moc se těším na další Vámi chystané akce.

Hezký den a mnoho dalších úspěchů
Jana Syblíková

__________________________________________________

9.12.2012, 9:16

Dobrý den,

chci Vám poděkovat za přínosnou přednášku, já sama mám ve své péči dva kluky, kteří by spíše potřebovali pomoc většího odborníka-rodiče na to neslyší a tak mohu poděkovat alespoň Vám za rady a podněty. Ráda příjdu i na přednášku, která bude i více praktická – Páru-šup už cvičíme.

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího
Táňa Šindelková

Reference se vztahuje k přednášce “Vývojová dysfázie”, která se konala 29.11.2012 v Mladé Boleslavi.

__________________________________________________

Přidání reference

Pro odeslání referencí prosím použijte následující formulář:

*(povinné pole)