Nabídka služeb

 • Komplexní logopedická diagnostika a terapie (včetně opožděného vývoje řeči, vývojové dysfázie, symptomatických poruch řeči)
 • Komplexní speciálně pedagogická diagnostika a terapie (odklad školní docházky, specifické poruchy učení, ADHD/ADD)
  • Rozvoj školních dovedností na podkladě neuropsychologických zákonitostí
  • Metoda Instrumentálního obohacení
  • Metoda AVS (audiovizuální stimulace)
 • Rozvoj percepčně motorických funkcí
  • Rytmicko – motorická cvičení (kineziologie) pro rozvoj hemisférové spolupráce
  • Rehabilitace míčkováním (ADHD/ADD, Balbuties)
 • Podle požadavku rodičů vypracuji zprávu z vyšetření popř. Individuální vzdělávací plán
 • Přednášková činnost  pro vzdělávací zařízení, pro školy a pro rodiče dle dohody.
 • Pozitivní přístup založený na srdci a duši.
 • Odborná spolupráce:
  • PPP Liberec
  • Foniatrie Liberec
  • Neurologie (dle bydliště klienta)
  • Mateřské a základní školy
 • Služby poradny využívají od r. 2006 klienti z Liberce a okolí, z okolí Turnova, z Českého Dubu, Mladé Boleslavi, Nového Boru, České Lípy apod. na základě pozitivních doporučení.

Finanční úhrada

Výše finanční úhrady za poradenské a terapeutické služby se odvíjí od délky a náročnosti terapie.