Přednášky 1.pol.2023


Termín Téma Pracoviště Časová dotace Kontakt
13.1.23-31.3.23 Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga SŠMŠ Liberec 120hod. www.cvlk.cz
1.2.2023 Od čmárání ke psaní. Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku. SŠMŠ Liberec 8 hod. www.cvlk.cz
23.3.23 Motorické hry pro (nejen) neklidné děti SŠMŠ Liberec 8 hod. www.cvlk.cz
13.4.2023 Řeč není jen o hláskách SŠMŠ Liberec 8 hod. www.cvlk.cz
10.5.2023 Rozvoj předčtenářské gramotnosti. SŠMŠ Liberec 8 hod. www.cvlk.cz