Přednášky – 2.pol.2022


Termín Téma Pracoviště
 30.9.22-25.11.2022  Podpora přirozeného rozvoje řeči – Primární logopedická prevence  SŠMŠ Liberec
 6.10.2022 Rozvoj matematických představ v předškolním věku SŠMŠ Liberec
 31.10.2022  Program pro rodiče. Naslouchám, rozumím, povídám Krajská vědecká knihovna v Liberci
 9.11.2022 Program pro rodiče. Co má umět předškolák, než ho škola zavolá! (Pohybové, motorické dovednosti) Krajská vědecká knihovna v Liberci
 15.11.2022  Rozvoj kompetencí dítěte v předškolním věku SŠMŠ Liberec
21.11.2022   Program pro rodiče. Co má umět předškolák, než ho škola zavolá! Rozvinuté smyslové vnímání (sluchové, zrakové) jako předpoklad školní úspěšnosti  Krajská vědecká knihovna v Liberci
 1.12.2022  Význam hudebně pohybové výchovy pro děti s narušenou komunikační schopností  SŠMŠ Liberec